Anslutningsdon

Anslutningsdon med tre snabbkopplingsplintar 4x1,5 mm2. Anslutningsdonet har ytterhölje i vit (RAL 9016) eller svart (RAL 9004) polykarbonat.

OBS! Bilderna visar detaljer underifrån, måttskisser visar detaljer ovanifrån med nollans placering (blå linje).

Märkning av produktblad

Eller skapa en PDF med alla artiklar

Dokumentet är tillagt

Text som beskriver tabellen
Beskrivning Art.No.
Anslutningsdon (a), svart 78230
Anslutningsdon (a), vitt 78220
Anslutningsdon (b), svart 78239
Anslutningsdon (b), vitt 78229

iTrack upphängningsbeslag

Sensorenhet

L-skarv

Ändstycke

Flexibel skarv

Takfäste

X-skarv

I-skarv

Wireupphängsfäste

Nödljusenhet

T-skarv

Go to family page

Applikationsområde