Anslutningspaket

1-poliga ledningsklämmor som säkerställer en fuktskyddad ledningsförbindning mellan LED-driftdon och handledare eller mellan handledarsektioner. För max 3⊗1,5 mm2 ledare. Levereras om 10 st klämmor.

Märkning av produktblad

Eller skapa en PDF med alla artiklar

Dokumentet är tillagt

Text som beskriver tabellen
Beskrivning Art.No.
Anslutningspaket 91085

Ändbricka vid längre system

Täcklist

Vägg- alt. stolpfäste

Passbit

Ändbricka

Go to family page

Applikationsområde