Ten° Line Lamell

Montage
Pendelmontage i enkelwire. Wirependel kan fästas direkt i stomme eller via bygel. Wirelås monterad i armaturstomme. Rampkoppling som tillbehör.

Anslutning
Armaturen är försedd med 2,4 m anslutningsledning 3x1 mm² samt jordad stickpropp. Anslutningsledning mynnar på samma sida som ev. dragströmbrytare. Vid tilläggsnummer -368 och -436 levereras armaturen med 2,4 m anslutningsledning 5x0,75 mm² exkl. stickpropp.

Utförande
Armaturstomme av stålplåt, vit (RAL 9016) alt. alugrå (RAL 9006) strukturlack. Ovansidan täcks av en klar akrylplastprofil. 3-rörsarmaturer har två dragströmbrytare, en bryter det mittersta röret (direkt belysning)och en de två rör som ger indirekt belysning.

Bländskydd
Lamell – aluminiumlackerat lamellbländskydd av stålplåt. Bländskyddet fixerat i stommen. Byte av ljuskälla sker från ovansida. Jordanslutet.

Reflektor
Reflektorer av högglanseloxerad aluminium. 3-rörs utförandet har separata reflektorer för direkt respektive indirekt belysning. Reflektor för indirekt belysning ger en bred ljusfördelning.

Nödljus
Vissa varianter kan förses med emLED.

Ljusstyrning
Kan på särskild beställning förses med andra don för ljusreglering.

Övrigt
Kan på särskild beställning i 45/49 W:s utförande.

Miljöbilder


Detaljer


Armatur med rampkoppling.

Armatur med rampkoppling.

Märkning av produktblad

Eller skapa en PDF med alla artiklar

Dokumentet är tillagt

Text som beskriver tabellen
W Vikt, kg Kommentar Färg Art.No.
FDH
1x25/28 4.2 Vit 26111
1x25/28 4.2 Alugrå 26112
1x32/35 5.4 Vit 26121
1x32/35 5.4 Alugrå 26122
1x50/54 4.2 Vit 26151
1x50/54 4.2 Alugrå 26152
2x25/28 4.3 Vit 26113
2x25/28 4.3 Alugrå 26114
2x32/35 5.5 Vit 26123
2x32/35 5.5 Alugrå 26124
2x50/54 4.3 Vit 26153
2x50/54 4.3 Alugrå 26154
Fagerhult Plus, komplett monterad
2x32/35 5.5 Levereras med lysrör, anslutningsledning och wireupphäng. Vit 26127
2x32/35 5.5 Levereras med lysrör, anslutningsledning och wireupphäng. Alugrå 26128
Fagerhult Plus, komplett monterad med två dragströmbrytare, separat direkt/indirekt
3x25/28 5.0 Levereras med lysrör, anslutningsledning och wireupphäng. Vit 26117
3x25/28 5.0 Levereras med lysrör, anslutningsledning och wireupphäng. Alugrå 26118
Med två dragströmbrytare, separat direkt/indirekt
3x25/28 4.6 Vit 26115-17
3x25/28 4.6 Alugrå 26116-17
3x32/35 5.8 Vit 26125-17
3x32/35 5.8 Alugrå 26126-17
Text som beskriver tabellen
W Vikt, kg Kommentar Färg Art.No.
FDH
1x25/28 4.2 Vit 26111-368
1x25/28 4.2 Alugrå 26112-368
1x32/35 5.4 Vit 26121-368
1x32/35 5.4 Alugrå 26122-368
1x50/54 4.2 Vit 26151-368
1x50/54 4.2 Alugrå 26152-368
2x25/28 4.3 Vit 26113-368
2x25/28 4.3 Alugrå 26114-368
2x32/35 5.5 Vit 26123-368
2x32/35 5.5 Alugrå 26124-368
2x50/54 4.3 Vit 26153-368
2x50/54 4.3 Alugrå 26154-368
3x25/28 4.6 Vit 26115-368
3x25/28 4.6 Alugrå 26116-368
3x32/35 5.8 Vit 26125-368
3x32/35 5.8 Alugrå 26126-368
Text som beskriver tabellen
W Vikt, kg Kommentar Färg Art.No.
FDH
1x25/28 4.2 Vit 26111-436
1x25/28 4.2 Alugrå 26112-436
1x32/35 5.4 Vit 26121-436
1x32/35 5.4 Alugrå 26122-436
1x50/54 4.2 Vit 26151-436
1x50/54 4.2 Alugrå 26152-436
2x25/28 4.3 Vit 26113-436
2x25/28 4.3 Alugrå 26114-436
2x32/35 5.5 Vit 26123-436
2x32/35 5.5 Alugrå 26124-436
2x50/54 4.3 Vit 26153-436
2x50/54 4.3 Alugrå 26154-436
3x25/28 4.6 Vit 26115-436
3x25/28 4.6 Alugrå 26116-436
3x32/35 5.8 Vit 26125-436
3x32/35 5.8 Alugrå 26126-436
Text som beskriver tabellen
W Vikt, kg Kommentar Färg Art.No.
FDH
2x25/28 4.3 Vit 26113-367
2x25/28 4.3 Alugrå 26114-367
2x32/35 5.5 Vit 26123-367
2x32/35 5.5 Alugrå 26124-367
3x25/28 4.6 Vit 26115-367
3x25/28 4.6 Alugrå 26116-367
3x32/35 5.8 Vit 26125-367
3x32/35 5.8 Alugrå 26126-367
Text som beskriver tabellen
W Vikt, kg Kommentar Färg Art.No.
FDH
3x25/28 4.6 Vit 26115-217
3x25/28 4.6 Alugrå 26116-217
3x32/35 5.8 Vit 26125-217
3x32/35 5.8 Alugrå 26126-217
Fagerhult Plus, komplett monterad
2x32/35 5.5 Levereras med lysrör, anslutningsledning och wireupphäng. Vit 26127-217
2x32/35 5.5 Levereras med lysrör, anslutningsledning och wireupphäng. Alugrå 26128-217
Fagerhult Plus, komplett monterad med två dragströmbrytare, separat direkt/indirekt
3x25/28 5.0 Levereras med lysrör, anslutningsledning och wireupphäng. Vit 26117-217
3x25/28 5.0 Levereras med lysrör, anslutningsledning och wireupphäng. Alugrå 26118-217
Text som beskriver tabellen
W Vikt, kg Kommentar Färg Art.No.
FDH
2x25/28 4.3 Vit 26113-384
2x25/28 4.3 Alugrå 26114-384
2x32/35 5.5 Vit 26123-384
2x32/35 5.5 Alugrå 26124-384
3x25/28 4.6 Vit 26115-384
3x25/28 4.6 Alugrå 26116-384
3x32/35 5.8 Vit 26125-384
3x32/35 5.8 Alugrå 26126-384
Fagerhult Plus, komplett monterad
2x32/35 5.5 Levereras med lysrör, anslutningsledning och wireupphäng. Vit 26127-384
2x32/35 5.5 Levereras med lysrör, anslutningsledning och wireupphäng. Alugrå 26128-384
Fagerhult Plus, komplett monterad med en dragströmbrytare, separat direkt/indirekt
3x25/28 5.0 Levereras med lysrör, anslutningsledning och wireupphäng. Vit 26117-384
3x25/28 5.0 Levereras med lysrör, anslutningsledning och wireupphäng. Alugrå 26118-384
Text som beskriver tabellen
W Vikt, kg Kommentar Färg Art.No.
FDH
2x25/28 4.3 Vit 26113-218
2x25/28 4.3 Alugrå 26114-218
2x32/35 5.5 Vit 26123-218
2x32/35 5.5 Alugrå 26124-218
3x25/28 4.6 Vit 26115-218
3x25/28 4.6 Alugrå 26116-218
3x32/35 5.8 Vit 26125-218
3x32/35 5.8 Alugrå 26126-218
Fagerhult Plus, komplett monterad
2x32/35 5.5 Levereras med lysrör, anslutningsledning och wireupphäng. Vit 26127-218
2x32/35 5.5 Levereras med lysrör, anslutningsledning och wireupphäng. Alugrå 26128-218
Fagerhult Plus, komplett monterad med två dragströmbrytare, separat direkt/indirekt
3x25/28 5.0 Levereras med lysrör, anslutningsledning och wireupphäng. Vit 26117-218
3x25/28 5.0 Levereras med lysrör, anslutningsledning och wireupphäng. Alugrå 26118-218
Text som beskriver tabellen
W Vikt, kg Kommentar Färg Art.No.
FDH
2x25/28 4.3 Vit 26113-220
2x25/28 4.3 Alugrå 26114-220
2x32/35 5.5 Vit 26123-220
2x32/35 5.5 Alugrå 26124-220
3x25/28 4.6 Vit 26115-220
3x25/28 4.6 Alugrå 26116-220
3x32/35 5.8 Vit 26125-220
3x32/35 5.8 Alugrå 26126-220
Fagerhult Plus, komplett monterad
2x32/35 5.5 Levereras med lysrör, anslutningsledning och wireupphäng. Vit 26127-220
2x32/35 5.5 Levereras med lysrör, anslutningsledning och wireupphäng. Alugrå 26128-220
Fagerhult Plus, komplett monterad med två dragströmbrytare, separat direkt/indirekt
3x25/28 5.0 Levereras med lysrör, anslutningsledning och wireupphäng. Vit 26117-220
3x25/28 5.0 Levereras med lysrör, anslutningsledning och wireupphäng. Alugrå 26118-220
Text som beskriver tabellen
W Vikt, kg Kommentar Färg Art.No.
FDH
2x25/28 4.3 Vit 26113-219
2x25/28 4.3 Alugrå 26114-219
2x32/35 5.5 Vit 26123-219
2x32/35 5.5 Alugrå 26124-219
3x25/28 4.6 Vit 26115-219
3x25/28 4.6 Alugrå 26116-219
3x32/35 5.8 Vit 26125-219
3x32/35 5.8 Alugrå 26126-219
Fagerhult Plus, komplett monterad
2x32/35 5.5 Levereras med lysrör, anslutningsledning och wireupphäng. Vit 26127-219
2x32/35 5.5 Levereras med lysrör, anslutningsledning och wireupphäng. Alugrå 26128-219
Fagerhult Plus, komplett monterad med två dragströmbrytare, separat direkt/indirekt
3x25/28 5.0 Levereras med lysrör, anslutningsledning och wireupphäng. Vit 26117-219
3x25/28 5.0 Levereras med lysrör, anslutningsledning och wireupphäng. Alugrå 26118-219
Text som beskriver tabellen
W Vikt, kg Kommentar Färg Art.No.
FDH
1x25/28 4.2 Vit 26111-409
1x25/28 4.2 Alugrå 26112-409
1x32/35 5.4 Vit 26121-409
1x32/35 5.4 Alugrå 26122-409
1x50/54 4.2 Vit 26151-409
1x50/54 4.2 Alugrå 26152-409
2x25/28 4.3 Vit 26113-409
2x25/28 4.3 Alugrå 26114-409
2x32/35 5.5 Vit 26123-409
2x32/35 5.5 Alugrå 26124-409
2x50/54 4.3 Vit 26153-409
2x50/54 4.3 Alugrå 26154-409
Fagerhult Plus, komplett monterad
2x32/35 5.5 Levereras med lysrör, anslutningsledning och wireupphäng. Vit 26127-409
2x32/35 5.5 Levereras med lysrör, anslutningsledning och wireupphäng. Alugrå 26128-409
Text som beskriver tabellen
W Vikt, kg Kommentar Färg Art.No.
FDH
3x25/28 4.6 Vit 26115-410
3x25/28 4.6 Alugrå 26116-410
3x32/35 5.8 Vit 26125-410
3x32/35 5.8 Alugrå 26126-410
Fagerhult Plus, komplett monterad med två dragströmbrytare, separat direkt/indirekt
3x25/28 5.0 Levereras med lysrör, anslutningsledning och wireupphäng. Vit 26117-410
3x25/28 5.0 Levereras med lysrör, anslutningsledning och wireupphäng. Alugrå 26118-410

Byglar för flexibelt c/c

Sats byglar för flexibelt c/c. Friktionslåset flyttas från armatur till bygel.

Art.No.
Bygel vit/par 91930
Bygel alugrå/par 91931
Bygel vit, inkl. wire. Vita takkoppar/par 91940
Bygel alugrå, inkl. wire. Grå takkoppar/par 91941
Bygel vit, inkl. wire. Vita takkoppar för bärprofil 25 mm/par 91942
Bygel alugrå, inkl. wire. Grå takkoppar för bärprofil 25 mm/par 91943

Bärskena för synlig bärprofil

För montering i undertak med modulmått 600 mm och synlig bärprofil med bredd 25 mm eller 15 mm. Skenan monteras direkt mot undertaket. Av vitlackerad plåt. Armaturen hänger i klips som löper i bärskenan. Levereras inkl. klips och fäste. Längd: 600 mm, bärprofil: 25/15, maxlast: 75N.

Art.No.
L=600 mm, bärprofil: 25/15, maxlast: 75N /par 90017

Bärskena inkl. clips och fästen

Bärskena. För montage i undertak med modulmått 600/625 och synlig bärprofil med bredd 25 mm eller 15 mm. Av vitlackerad U-profil i stål, hängs i två fästen som monteras i undertakets bärprofil. Armaturen hängs i clips som löper utmed bärskenan. Ger ett flexibelt montage där man enkelt och snabbt kan ändra armaturernas läge och placering. Angiven maxlast är vid nedböjning L/200.

Art.No.
L=600/625 mm, bärprofil: 15, maxlast: 75N/par 90015
L=1200/1250 mm, bärprofil: 15, maxlast: 120/30N /par 90016

Bärskena inkl. clips och fästen

Bärskena. För montage i undertak med modulmått 600/625 och synlig bärprofil med bredd 25 mm eller 15 mm. Av vitlackerad U-profil i stål, hängs i två fästen som monteras i undertakets bärprofil. Armaturen hängs i clips som löper utmed bärskenan. Ger ett flexibelt montage där man enkelt och snabbt kan ändra armaturernas läge och placering. Angiven maxlast är vid nedböjning L/200.

Art.No.
L=600/625 mm, bärprofil: 25, maxlast: 75N /par 94067
L=1200/1250 mm, bärprofil: 25, maxlast: 120/30N /par 94068

Extern sensor till e-Sense ActiLume

Om man önskar att detektera närvaro för en större yta kan en eller flera sensorer typ LRM 8118 anslutas till någon av DALI-plintarna i armaturen. Ingen programmering eller driftsättning behövs. LRM 8118 placeras lämpligen i tak, och har ett avkänningsområde på ca 7×7 m. LRM 8118 är endast närvarosensor.

Art.No.
Extern sensor LRM8118 86152

Fjärrkontroll till e-Sense ActiLume

Om man vill ha en förändrad funktion kan ett flertal lägen (modes) programmeras fram med hjälp av fjärrkontrollen. Systemet är programmerat med nio färdiga lägen för t.ex. skola, korridor m.m.

Art.No.
Fjärrkontroll 86155

Lysrör T5 Eco, FDH

Art.No.
25, 3000, G5, 2450, 114 81629
25, 4000, G5, 2450, 114 81630
32, 4000, G5, 3100, 114 81632
50, 3000, G5, 4400, 102 81635

Lysrör T5, FDH

Art.No.
28, 4000, G5, Ra>80, 2600, 104 81349
35, 4000, G5, Ra>80, 3300, 104 81350
28, 3000, G5, Ra>80, 2600, 104 81355
28, 2700, G5, Ra>80, 2600, 104 81356
35, 2700, G5, Ra>80, 3300, 104 81358
54, 3000, G5, Ra>80, 4450, 93 81374

Wireupphäng för rampmonterad armatur

Wireupphäng med enkelwire och takkopp. L=1,5 m.

Art.No.
Liten takkopp, vit/st 94327

Wireupphäng för rampmonterad armatur

Wireupphäng med enkelwire och takkopp. L=1,5 m.

Art.No.
Liten takkopp, grå/st 94440
Liten takkopp för bärprofil 25 mm, grå/st 94442
Liten takkopp för bärprofil 25 mm, vit/st 94880

Wireupphäng för singelmonterad armatur

Wireupphäng med takkoppar, L=1,5 m.

Art.No.
Små takkoppar, vita/par 94414
Små takkoppar för bärprofil 25 mm, vita/par 94415
Små takkoppar, grå/par 94416
Små takkoppar för bärprofil 25 mm, grå/par 94417

Väggpanel till e-Sense ActiLume

Enheten har endast två knappar, en för på/öka ljusnivån, en för släck/minska ljusnivån.

Art.No.
Väggpanel IRT 8050 86151

Ytmonteringsbox till e-Sense ActiLume

Art.No.
Ytmonteringsbox till LRM8118 86164
Måttskiss
Ljusfördelning
2-rör

2-rör

1-rör

1-rör

3-rör

3-rör

Applikationsområde