Takpendel 23000

Takpendel 23000 kan bära utrustning ända upp till 210 kilo men är ändå anmärkningsvärt liten och nätt. En utrymmesoptimerad konstruktion ger större fria ytor att röra sig över och mer plats för nödvändig utrustning. Ett bromsförsett vridlager på tre olika punkter gör rörelsen mjuk men distinkt - och pendeln håller sig stabil i arbetsläget.

Takpendel 23000 är en takmonterad försörjningsenhet för el, tele och medicinska gaser, och har väl tilltagen plats för montering av teknisk och medicinsk utrustning. Med en enkel manöver förflyttas den utmed patientens sidor och förs till optimal position – armens radie är normalt 1 300 mm men kan anpassas till hela 2 100 mm.

Anslutning
Elkablar från den fasta installationen ansluts på anslutningsplintar placerade vid takfästet. För kablar som skall anslutas direkt på uttaget finns dragtråd förberedda i egna slangar. Gasrören från den fasta installationen dras fram till lödanslutningar (SPRI kopplingar) monterade i en gaskloss.

Armar
Som standard är armlängden 650 mm, men kan som special levereras med armlängder 750 mm, 850 mm, 950 mm, 1050 mm. OBS! Att pendelns maximala last 210 kg är angiven med 650 mm armar, med längre armar sjunker den maximala lasten.

Eluttag
Takpendel 23000 kan utrustas med önskat antal stark- och svagströmsuttag. Uttagen är monterade i apparatfästen som är fastmonterade i bottenprofilen. En Fagerhultsanpassad täckbricka gör att uttaget blir helt slätt monterad mot pendelns front. Pendeln kan utrustas med uttag av olika nationella standarder.

Material, färg, vikt och höjd
Takfästet består av en stålplatta med nedåtriktad distansrör för fastsättning av armsystem som är tillverkad av strängpressad aluminium. I vardera ända av armarna är det utfräst för montage av vridlager. Den vertikala uttagsdelen är utförd i strängpressade aluminiumprofiler. Hela takpendeln är vitlackerad (RAL 9010). Takpendelns egenvikt är ca. 180 kg och kan belastas maximalt med 210 kg. Takpendeln kan anpassas till olika takhöjder med hjälp av distanser.

Medicinska gaser
Uttagen för medicinska gaser är placerade nertill på den vertikala delen och avsedda för slanganslutning av utrustning. För distribution av medicinska gaser genom pendeln använder vi medicinska gasslangar som är beständiga mot åldring samt aktuell gassort. Detta innebär att det inte finns behov av periodiskt utbyte av gasslang.

Reglering
Bromsarna till vridlagren frigörs genom att trycka in någon av de två knapparna på handtaget. Vänster knapp frigör bromsen för övre och nedre vridlagret, höger knapp frigör bromsen mellan armarna. Vridlagren har inbyggda vridstopp som individuellt begränsar armens vridning, max vridning är 315 grader.

Tillbehör
Takpendeln kan utrustas med ett antal olika tillbehör, se tillbehör 23000 och 24000.

Miljöbilder


Detaljer


Höj- och sänkbart droppställ.

Höj- och sänkbart droppställ.

Handtag.

Handtag.

Märkning av produktblad

Eller skapa en PDF med alla artiklar

Dokumentet är tillagt

Text som beskriver tabellen
Art.No.
Dubbla armar
17580
Enkel arm
17581
Utan arm
17582

Arm för droppställ

Arm för droppställ

Art.No.
Arm för droppställ 99524

Dockningsfäste

test

Art.No.
Dockningsfäste 99532

Droppställ

Art.No.
Droppställ 99521

Hylla

Art.No.
Utdragbar hylla 99505

Hylla

Art.No.
Hylla med tryckluftspanel 99507

Hylla

Art.No.
Hylla med 1 låda 99509

Hylla

Art.No.
Hylla med två lådor 99538

IV-skena

Art.No.
480x230 mm 99528
580x230 mm 99529

IV-skena

IV-skena

Art.No.
320x180 mm 99530
350x250 mm 99531

Korg

Art.No.
Korg 99512

Patientarm

Art.No.
Patientarm 99527

Sängstolpfäste

Sängstolpfäste Ø 28 mm för droppställ

Art.No.
Ø 28 mm för droppställ 99525

Applikationsområde