Takcentral 25000

Montage
Takcentralen monteras i en så kallad takfixtur som beställs separat. Takfixturen anpassas efter avståndet mellan det fasta taket och undertaket. Som alternativ kan takcentralen monteras i montagebalk.

Anslutning
Elkablar från den fasta installationen ansluts på anslutningsplintar placerade vid takfästet. För kablar som skall anslutas direkt på uttaget finns dragtråd förberedda i egna slangar. Gasrören från den fasta installationen dras fram till lödanslutningar monterade i en gaskloss.

Armar
Som standard är den fasta armen 650 mm, men kan som special levereras med armlängder 750 mm, 850 mm, 950 mm, 1050 mm. Parallellarmen finns i en modell med armlängd 764 mm som höjs/sänks med elektriskt ställdon.

Eluttag
Takcentral 25000 kan utrustas med önskat antal stark- och svagströmsuttag. Uttagen är monterade i apparatfästen som är fastmonterade i bottenprofilen. En Fagerhultsanpassad täckbricka gör att uttaget blir helt slätt monterad mot pendelns front. Pendeln kan utrustas med uttag av olika nationella standarder.

Höjning / sänkning
Pendellarmen höjer/sänker uttagslådan med elektriskt ställdon. Med hjälp av regleringsknappar i uttagslådans gavel alternativt med handenhet som är ansluten till uttag i uttagslådan. Uttagslådan är dessutom utrustad med nödstopp som i nödfall kan avbryta funktionen.

Material, färg, vikt och höjd
Takfästet består av en stålplatta med nedåtriktad distansrör för fastsättning av armsystem som är tillverkad av strängpressad aluminium. I vardera ända av armarna är det utfräst för montage av vridlager. Uttagslådan är utförd i strängpressade aluminiumprofiler. Hela takpendeln är vitlackerad (RAL 9010). Takpendelns egenvikt är ca. 180 kg och kan belastas beroende på elektriskt ställdon med 20, 50 eller 100 kg. Takpendeln kan anpassas till olika takhöjder med hjälp av distanser.

Medicinska gaser
Uttagen för medicinska gaser är placerade i uttagslådans undersida och avsedda för slanganslutning av utrustning som infästs i utrustningsskenan. För distribution av medicinska gaser genom pendeln använder vi medicinska gasslangar som är beständiga mot åldring samt aktuell gassort. Detta innebär att det inte finns behov av periodiskt utbyte av gasslang.

Reglering
Bromsarna till vridlagren frigörs genom att trycka in någon av de två knapparna i gaveln. Den vänstra knappen frigör bromsen för både övre och nedre vridlagret, medan den högra knappen frigör bromsen mellan armarna. Vridlagren har inbyggda vridstopp som individuellt begränsar armens vridning, max vridning är 315 grader.

Miljöbilder


Detaljer


Eluttag.

Eluttag.

Handenhet för höjdjustering.

Handenhet för höjdjustering.

Märkning av produktblad

Eller skapa en PDF med alla artiklar

Dokumentet är tillagt

Text som beskriver tabellen
Art.No.
Dubbla armar med elektriskt ställdon
17584
Enkel arm med elektriskt ställdon
17586

Applikationsområde