Sektor

Sektor är en armatur för ljussättning av korridorer. Armaturerna monteras i vinkeln mellan vägg och tak och belyser korridorens ytor med ett svagt asymmetriskt direktljus.

Armaturen har en kontur som på ett naturligt sätt smälter in i vinkeln mellan tak och vägg och sprider ljuset effektivt. Sektor finns med LED och FDH-ljuskälla och har PVC-fria internledningar.

Produkter

Sektor

Applikationsområde