Quadriga

Quadriga är en elegant armatur med LED-teknik som ger optimal energieffektivitet och underhållsfrihet. Armaturen kan monteras dikt tak eller på väggen och är avsedd för såväl inom- och utomhusbruk, till exempel utmed perronger och gångvägar samt i tunnlar.

Produkter

Quadriga

Applikationsområde