Pleiad Square G2

Pleiad Square G2 är en högpresterande downlight med kvadratisk ljusöppning som förstärker rummets riktning. Formen på ljusöppningen ger en hög verkningsgrad och utmärkt ljusbehandling, vilket gör Pleiad Square G2 till ett omväxlande alternativ för allmänbelysning på kontor, i hörsalar och restauranger.

Pleiad Square G2 har samma fördelar som de övriga armaturerna i Pleiad G2; energieffektiv, lättmonterad samt med en nätt ram som ger en diskret övergång mellan armatur och tak. Ljuskällans horisontella placering kommer ytterligare till sin fördel genom armaturhusets och reflektorns kvadratiska form. Pleiad Square G2 kan användas genomgående eller kombineras tillsammans med övriga Pleiad-armaturer i ett projekt.

Produkter

Pleiad Square Ice G2

Pleiad Square G2 245

Pleiad Square G2 205

Applikationsområde