Pleiad Comfort G2

Pleiad Comfort G2 är basen för ljusplanering med downlights och har avancerade ljustekniska egenskaper. Utrustad med Fagerhults SLD-reflektor kombinerar den flexibilitet med optimal ljusbehandling. Det jämna och bländfria ljuset gör Pleiad Comfort G2 till en downlight som är extra lämplig för allmänbelysning i kontors- och studiemiljöer.

Armaturhus och reflektor hos Pleiad Comfort G2 har utvecklats för att optimera egenskaperna hos den nya generationen effektiva A-klassade kompaktlysrör, FSM 14 W och 17 W. En effektivitetsökning om 20–40 % som innebär stora energibesparingar och möjlighet att minska antalet armaturer.

Reflektortekniken SLD, Symmetric Light Distribution, är unik för Pleiad Comfort G2. Reflektorns utformning skapar en rotationssymmetrisk ljusfördelning med ett riktningsoberoende ljus. Det blir lätt att ljusplanera i lokalen, samtidigt som horisontell ljuskälla och effektiv avbländning ger mycket hög synkomfort.

Design Wilma Daemen

Produkter

Pleiad Comfort G2 285

Pleiad Comfort G2 205

Pleiad Comfort G2 245

Pleiad Comfort G2 165

Applikationsområde