Parkalux

Parkalux är en effektiv och praktisk allmänbelysning som tar liten plats men fortfarande har hög motståndskraft mot fukt och yttre påverkan. Armaturen monteras dikt tak och lämpar sig både för inom- och utomhusbruk i ankomsthallar, passager och på perronger.

Produkter

Parkalux

Applikationsområde