Nödljusbox

Fagerhults nödljusbox till Pleiad innehåller både elektronikdel och batteri (NiMH). Batterierna har 1 timmes driftstid. Boxen finns i tre olika utföranden: en standardversion utan självtest, en potentialfri version med självtest och en DALI-version med självtest. Självtest sker enligt standard EN 62034. Boxarna är avsedda för infällnad i oventilerad alternativt ventilerad byggnadsdel. Dioden som indikerar laddning/status är placerad i ansluten armatur. Batteriet har eget utrymme på sidan av boxen. Därför är alla starkströmsdelar skyddade mot oavsiktlig beröring vid batteriutbyte. Boxarna är utförda i klass II, IP 20.

Anslutning
Boxen är försedd med en 15-polig multikontakt monterad på 0,25 m ledning, för enkel inkoppling till avsedd armatur. Samtliga externa anslutningar sker i separat utrymme i nödljusboxen. Boxarna är förberedda för anslutning av styrledare för ev. ljusreglering. Anslutningsplinten är utrustad med inbyggda säkringar för inkommande faser (tänd- och laddfaser). Vid eventuella fel i nödljusarmatur eller vid felaktiga ingrepp i installationen skapar säkringarna en större säkerhet. Boxar med självtest är dessutom försedda med en separat kopplingsplint för anslutning av DALI alternativt övervakningssystem som bygger på användning av potentialfri kontakt.

Övrigt
Nödljusboxarna kräver speciellt förberedda armaturer med HF-standard eller HF-dim som är försedda med diod för laddning/status samt utrustade med motsvarande multikontakt som boxen. Boxen kan kombineras med armaturer med ljuskällor 13–57 W FSQ-E/FSM-E. Vi rekommenderar ljuskälla av kvicksilvertyp men det går också att använda sig av amalgamljuskällor.

Miljöbilder


Detaljer


Den 15-poliga multikontakten ansluts till den speciellt anpassade nödljusarmaturen. Systemet medför en stor tidsbesparing vid installationen samt säkrar även upp att inkopplingen mellan box och armatur blir korrekt och säkert utförd.

Den 15-poliga multikontakten ansluts till den speciellt anpassade nödljusarmaturen. Systemet medför en stor tidsbesparing vid installationen samt säkrar även upp att inkopplingen mellan box och armatur blir korrekt och säkert utförd.

Märkning av produktblad

Eller skapa en PDF med alla artiklar

Dokumentet är tillagt

Text som beskriver tabellen
Vikt, kg Längd, mm Beskrivning Art.No.
0.9 265x143x42 Standard, 1 h drift 98014
0.9 265x143x42 Självtest IV, Potentialfri, 1 h drift 98015
0.9 265x143x42 Självtest IV, DALI, 1 h drift 98016

Ersättningsbatteri nödljusbox

Ersättningsbatteri nödljusbox

Art.No.
Ersättningsbatteri nödljusbox 98014-16 98028
Art.No.
98029

Applikationsområde