MultiFive Medical

MultiFive Medical är ett helt nytt sätt att ljussätta patientrum och bygger på en kombination av T5-ljuskälla och LED.

Två armaturer placeras parallellt med sängen och ljuset från T5-ljuskällorna skapar ett asymmetriskt undersökningsljus över sängen. Det riktade LED-ljuset tjänar som läsljus för patienten.

Produkter

Applikationsområde