MultiFive Basic

MultiFive Basic är en serie armaturer för infällning. Serien är ett resultat av vår strävan att sammanföra funktion, effektivitet och god design i en kvalitetsfylld enhet.

Namnet MultiFive Basic anspelar, förutom på T5- konceptet, också på de många möjligheter till effektiv ljussättning som öppnar sig. Med fyra moduler och fyra olika bländskydd möjliggörs en mängd kombinationer. På detta sätt kan MultiFive Basic uppfylla högt ställda krav i de flesta miljöer.

MultiFive Basic fungerar som enskild armatur eller i rampmontage. I ramp erhålls en visuell upplevelse av ett väl sammanhållet ljusband.

Produkter

MultiFive Basic Beta Ramp

MultiFive Basic Beta D-kant

MultiFive Basic Beta

Applikationsområde