Mission

Mission är en armatur med nätt uttryck och bibehållen styrka. Armaturen är avsedd för både inom- och utomhusbruk över och under jord, till exempel tunnlar, broar, perronger, passager och parkeringshus. Bländskyddet är utformat med linjeprisma som ger en bra ljusdistribution.

Produkter

Mission

Applikationsområde