Loop Light

Loop Light fyller inte bara rummet med ljus. Vår tanke är att armaturen genom sin form också skall ge ett mervärde åt rumsmiljön. Inspirationen har hämtats från flygplanets aerodynamiska linjer – armaturen är mycket tunn och balanserar på gränsen för vad som är ljustekniskt möjligt.

Namnet Loop Light anspelar på att armaturen optiskt kan "vändas" 180 grader beroende på vilken ljusfördelning som önskas. De olika bländskyddsalternativen med direkt, direkt/indirekt eller indirekt ljusfördelning ger möjlighet till spännande kombinationer.

Design PLH Design/PLH Arkitekter

Produkter

Loop Light Beta

Loop Light Passbit

Loop Light Indirekt

Loop Light Lamell

Loop Light Bikaka

Applikationsområde