Lento

Lento är en armatur anpassad för moderna krav på ljussättning av till exempel skoltavlor eller i andra liknade situationer. En design med kompakta mått gör Lento kompatibel med varierande inredningsstilar. Ljuskälla T5 borgar för hög effektivitet och lång livslängd.

Lentos anpassade ljusdistribution sker delvis via ett linjeprisma. Metoden med ett linjeprisma innebär att indirekta reflexer i tavlan reduceras samtidigt som risken för direkt bländning mot exempelvis lärare och elever undviks. En annan positiv effekt är att gränsen mellan belyst och obelyst yta ges en mjuk gradient.

Lento kan monteras som singel eller i system/ramp. Vid tavlor med maxbredd upp till 3,0 m kan belysningen arrangeras med endast en enhet, kost nadseffektivt och estetiskt positivt.

Design Epsilon

Produkter

Lento

Applikationsområde