LED Handrail

Montage

Vägg eller stolpe via separata konsoler.

Anslutning

Varje handledarsektion levereras med överkopplingsledning 2x1,5 mm² avsedd att kopplas till externt placerad LED driver 24 V DC (SELV). Kopplingsskarv för matningsledning fram till handledare förläggs inuti handledaren.

Utförande

Stomme av extruderad aluminium, Ø 55 mm. Vägg- alt. stolpfäste samt ändbricka av anodiserat aluminium. LED monterade i separat extruderad aluminiumprofil inkl. lins.

Bländskydd

Klar skiva av extruderad PC.

Övrigt

Handledarenheterna levereras förberedda för rampmontage. Genomkoppling eller överkoppling till ytterligare sektion är möjlig men begränsad till en max längd om 12 m per matningspunkt beroende på val av driver. Vid längre system måste matning till systemet ske från flera punkter. Vägg/stolp-fäste är förberett för inkommande ledning. Avslutande enhet i systemet skall förses med ändbricka (tillbehör). Vid montage utomhus eller i fuktiga miljöer skall täcklist anbringas över spåret på profilens baksida och dessutom skall anslutningspaket användas (tillbehör). Spänningsfallsberäkning och ledningsdimensionering på kabel mellan driver och handledare måste utföras vid längre sträckor. Rekommenderad minimiarea på kabel mellan driver och handledare 2x1,5 mm² (kabel medföljer ej). Hänsyn måste tas till omgivningstemperaturens variation och dess påverkan på total längd. Vid montage i miljö där omgivningstemperaturen varierar måste system överstigande en totallängd om 12 m brytas av och förses med speciell ändbricka försedd med styrtappar (se tillbehör). På speciell beställning kan andra längder på handledaren fås. Handledaren uppfyller högsta mekaniska skydd enligt internationell klassning IK10.

Media

LED Handrail

LED Handrail är ett helt nytt sätt att integrera ljus i arkitekturen – utomhus och inomhus. Den smäckra handledaren i aluminium skapar en sammanhängande, lysande linje som förstärker rummets planering, oavsett om det rör sig om...

Mer om familjen LED Handrail

Dokument

Specifikation

Filter

Best. nr. W CCT, K Längd, mm
Best. nr. W CCT, K Längd, mm
10030 5 4200 1023
10031 7 4200 1431
10032 14 4200 2861
10033 19 4200 3882
10034 20 4200 4290

Filter

Namn Beskrivning Best. nr.
Name Description Art.No.
AnslutningspaketAnslutningspaket91085
LED driftdonLED driftdon 100 W/24 V IP 6798188
LED driftdonLED driftdon 100 W/24 V99005
LED driftdonLED driftdon 180 W/24 V99009
PassbitPassbit 1023 mm inkl. montagetillbehör91086
TäcklistTäcklist 1,2 m91087
Vägg- alt. stolpfäste Vägg-/stolpfäste/par91084
ÄndbrickaÄndbricka/par91083
Ändbricka vid längre system Ändbricka inkl. styrtapp91082