Isola

Isola betyder ö på italienska. Namnet kan associeras till hur armaturen upplevs i lufthavet ovanför betraktaren. Isola kan också ses som en isolerad företeelse, något unikt som fångar ögat. Den cirkelrunda formen gör Isola till en armatur som saknar riktning, något som ger helt nya förutsättningar och möjligheter vid ljussättning.

Ljuskällornas inbördes avstånd i cirkeln resulterar i en mycket jämn och behaglig luminans. Lösningen tillåter också ett mindre avstånd mellan armatur och tak än vad som brukar vara möjligt vid så stora ljusmängder.

Isola är ett utmärkt val vid både högre och lägre takhöjder och fungerar också mycket väl i miljöer med terminaler.

Design Bertil Harström och Mårten Cyrén

Galleri


Produkter

Isola

Isola Parabol

Applikationsområde