Indigo Ed2

Den rena, enkla designen hos Indigo Ed2 talar ett tydligt språk. Indigo Ed2 är den enda armaturen i Indigo-konceptet med en övervägande indirekt ljusdistribution, vilket skapar en ljus rumsupplevelse.

En armatur som erbjuder mångfald i uttryck och versioner. Det indirekta ljuset som distribueras via sekundärreflektorn ger Indigo Ed2 en mjuk ljusdistribution och en belysning som upplevs jämn och behaglig.

Ny i familjen är Indigo Ed2 Hygiene – en armatur med heltäckande glasskiva som underlättar rengöring.

Design Epsilon

Produkter

Indigo Ed2 R2 Perfo

Indigo Ed2 Perfo Hygiene

Indigo Ed2 R2 Slits

Indigo Ed2 R1 Perfo

Indigo Ed2 R1 Slits

Applikationsområde