Indigo Combo

Med Indigo Combo ges flera valmöjligheter. Indigo Combo kan fås kvadratisk eller rektangulär i två storlekar med en eller två bländskyddsceller med upp till fyra ljuskällor. Beta- eller Deltabländskydd kombineras med indirekt ljusspridning i armaturens sekundärreflektor.

Indigo Combo är ett belysningsalternativ som erbjuder de goda egenskaperna från både direktljusarmaturer och armaturer med indirekt ljus. Resultatet är en armatur med hög verkningsgrad i kombination med stor del upplevd ljuskomfort.

Design KHR Arkitekter och Epsilon

Produkter

Indigo Combo Beta 2-cell

Indigo Combo Delta 1-cell

Indigo Combo Delta 2-cell

Indigo Combo Beta 1-cell

Kontakta oss


Applikationsområde