Gondol

En välbalanserad luminanssfördelning mellan rummets alla ytor har stor betydelse för seendet och för den totala rumsupplevelsen.

Reflektorerna i Gondol-serien är utvecklade för att skapa en jämn belysningsnivå från tak till golv. Gondol-serien innehåller armaturer för T5-ljuskällan. För att uppnå god visuell komfort och uppfylla EN 12464-1 är det viktigt att ljussätta rummets väggar och vertikala ytor.

Design Epsilon

Produkter

Gondol

Kontakta oss


Applikationsområde