Flair

Flair ger ett allmänljus av god kvalitet som underlättar synuppgiften utan att riskera bländning. Detta gör den väl lämpad för olika typer av ankomsthallar, perronger och gångvägar. Flair monteras dikt tak eller fälls in i undertaket. Infällt montage levereras på förfrågan. Flair finns även med en asymmetrisk ljusfördelning för ljussättning av t ex väggar och reklamytor.

Produkter

Flair

Applikationsområde