ELG ed.2

ELG ed.2 i design av arkitektfirman C.F. Møller A/S har ett avskalat, samtida formspråk som understryker funktionen. Fullgod teknisk utrustning i form av uttag för el, tele, signal- och datorutrustning samt gas, allt dolt bakom luckor som smidigt kan öppnas och stängas. Samtliga uttag har gemensam utformning och har placerats logiskt, utan nivåskillnader, inuti panelen.

Produkter

ELG ed.2

Applikationsområde