DuoFlex

DuoFlex är en takmonterad intensivvårdspanel som ger tillgång till avancerad utrustning med bevarad rörelsefrihet. Fria ytor gör det möjligt att arbeta runt hela patienten, även i huvudändan. Kablar och slangar leds uppåt till panelen vilket gör att farliga och irriterande sladdhärvor undviks samtidigt som renhållningen underlättas.

DuoFlex rymmer mycket utrusning på både fram- och baksida; eluttag, gasuttag och andra funktioner integreras helt i panelen efter beställarens önskemål. Sluttande sidor gör funktionerna lättåtkomliga. Varje DuoFlexpanel kan förses med flyttbara stativ för elektromedicinsk utrustning – på stativen monteras till exempel hyllor, lådor, IV-skenor och rör för infusions-pumpar. Panelen kan även utrustas med en vagn för droppställ samt fäste för infusionspumpar.

Anslutning
Samtliga el- och gasuttag är internt kopplade. Elkablar är framdragna till plint vid anslutningsändan och gasrör är framdragna ca. 300 mm utanför anslutningsändan.

Utförande
Panelen finns i två grund versioner DuoFlex 12-S respektive DuoFlex 12-P-S. Panelen består av dubbla profilsammansättningar som monteras mot varandra rygg mot rygg med en bärprofil samt Notorprofil emellan. Bärprofilen är till för infästning av hyllsystem, Notor profilen kan användas för allmänbelysning. Panelen kan monteras i singelutförande eller sammanbyggda till en kvadrat, eller hektagon. Panelen kan levereras i längder upp till 6200 mm och flera enheter kan skarvas med varandra.

Belysning för undersökning
Det går också att förse panelen med rörlig lampa för undersökningsljus, typ Halux.

Eluttag
DuoFlex kan utrustas med önskat antal stark- och svagströmsuttag. Uttagen är monterade i apparatfästen som är fastmonterade i bottenprofilen. En Fagerhultanpassad täckbricka gör att uttaget blir helt slätt monterat mot panelens front. Panelen kan utrustas med uttag av olika nationella standarder.

Hyllstativ
DuoFlex kan utrustas med hyllstativ för elektromedicinsk utrustning. Hyllstativen kan flyttas längs panelens längd och vridas för att bästa läge skall erhållas mellan utrustningen och patienten.

Material, färg
Samtliga profiler är utförda i strängpressad aluminium. Täckplåtar, stag samt fäste gasuttag i aluzinkplåt. Bottenprofilen samt frontprofilen för uttag kan som standard levereras natureloxerade alternativt vitlackerade i RAL 9010. Kan mot tilläggspris levereras i valfri färg. Panelen har utvändigt släta sidor som är lätta att rengöra.

Medicinska gaser
Uttagen för medicinska gaser är avsedd för slang anslutning av medicinsk utrustning som infästs i utrustningsskenan.

Uppfästning
Panelen hängs upp i pendlar som fästs i taket med hjälp av speciella takfästen. Takfästet är allsidigt justerbart. Mellan pendlarna fästes strävor för att uppnå högsta stabillitet. Strävorna placeras ovanför undertak. Vikten för en komplett 1-patient panel med medicinsk utrustning är ca. 350 kg.

Allmänbelysning
Panelen kan utrustas med allmänbelysning genom en armaturramp som monteras i ovankant. Ljuset riktas uppåt mot taket och åstadkommer indirekt belysning av rummet. Ljusöppningen täcks med opal plastskiva eller klar plastskiva.

Miljöbilder


Detaljer


DuoFlex hektagon.

DuoFlex hektagon.

Hyllstativ.

Hyllstativ.

Märkning av produktblad

Eller skapa en PDF med alla artiklar

Dokumentet är tillagt

Text som beskriver tabellen
Art.No.
Aluflex DuoFlex
18587

Tillbehör Duoflex

Art.No.
Droppställsvagn 17495

Applikationsområde