Manöverpanel Fagerhult

Fagerhult har designat och utvecklat en tryckknappspanel med unik funktioner och möjligheter. Ursprunget är att panelen skall uppfylla krav i sjukhusmiljö, och att rubriken för varje enskild tryckknapp skall vara lätt att avläsa. Tryckknappar för belysningsstyrning kan designas för olika miljöer och behov. Två grundläggande krav kvarstår alltid för att få en enkel översikt av de olika funktionerna och vilken som är senast aktiverad. Alltså skall en tryckknappspanel med flera knappar ha diod för indikering av vald funktion, samt en klar och tydlig text som anger funktionen för varje knapp. Dessutom har denna panel membrantryckknappar som är lätta att rengöra. Märkning av varje funktion är lätt att utföra. Skriv ut funktionen med hjälp av en märktextmaskin, tex. DYMO eller Brother, 8 mm textbredd. Textremsan appliceras från panelens baksida före montage. OBS! tag inte bort täckremsan på tejpsidan!

Märkning av produktblad

Eller skapa en PDF med alla artiklar

Dokumentet är tillagt

Text som beskriver tabellen
Beskrivning Art.No.
DALI Membranpanel – Programmerbar DALI-panel med membrantryckknappar. 18595

Kontakta oss

Kontakta oss


DALI sekvensmodul Tridonic

DALI-routrar Helvar

Fasregulatorer Helvar

Fjärrkontroll Helvar

Gateways Helvar

Ingångsenhet Tridonic

Ingångsenheter Helvar

Interface Helvar

Interface Tridonic

Manöverpaneler Helvar

Manöverpaneler Lunatone

Reläenheter Helvar

Sensorer Helvar

Vridpotentiometer

Go to family page

Applikationsområde