Manöverpaneler

DALI SC
Styrmodul för fyra scener för i apparatdosa monterad tryckknapp. Förläggs i dosan bakom brytaren. Som tryckknapp passar standard återfjädrande starkströmbrytare från skilda leverantörer.

DALI GC
Tvåkanalig styrmodul för i apparatdosa monterad tryckknapp. Förläggs i dosan bakom brytaren. Som tryckknapp passar standard återfjädrande starkströmbrytare från skilda leverantörer . Möjlighet till tändning, släckning, ljusreglering, addressering samt gruppering av DALI-systemet.

Märkning av produktblad

Eller skapa en PDF med alla artiklar

Dokumentet är tillagt

Text som beskriver tabellen
Art.No.
86125
86126

Kontakta oss

Kontakta oss


Ingångsenhet Tridonic

DALI Switch Cross

DALI-routrar Helvar

Reläenheter Helvar

Vridpotentiometer

Fasregulatorer

Manöverpaneler Helvar

Manöverpanel Fagerhult

Fjärrkontroll Helvar

Sensorer Helvar

Gateways

DALI sekvensmodul

Ingångsenheter Helvar

Interface

Go to family page

Applikationsområde