Closs Beta Direkt

Montage
Dikt tak alt. wirependel. Montage i wire sker med friktionslås vid armatur. Balansvikt åtgår vid wiremontage (wireupphäng och balansvikt, se tillbehör). 2-cellsarmatur levereras balanserad.

Anslutning
Tre strypnippelförsedda införingshål Ø 19 mm på armaturens ovansida, se måttskiss. Knockout i vardera gavel för utanpåliggande ledning (strypnippel medföljer), 3-polig snabbkopplingsplint i armaturens mitt. Vid ljusreglering, 5-polig snabbkopplingsplint, 1-fas överkoppling möjlig.

Utförande
Stomme av stålplåt, vit (RAL 9016) alt. alugrå (RAL 9006) strukturlack. Gavlar av pressgjuten aluminium.

Bländskydd
Beta - dubbelparaboliska sido- och tvärreflektorer av halvblank, metalliserad aluminium med mycket goda reflektionsegenskaper (> 92 %), sammanbyggda till en enhet. Bländskyddet hänger kvar i nedfällt läge. Jordanslutet.

Reflektor
Bländskyddet fungerar som reflektor. Armaturen är dessutom försedd med toppreflektor.

Nödljus
Vissa varianter kan förses med emLED.

Ljusstyrning
De flesta varianter kan även förses med andra don för ljusreglering.
e-Sense BrightSwitch – PIR-sensor med luxtröskel. Närvarostyrning tänd/släck via relä alternativt frånvarodämpning hög/låg via faspuls.
e-Sense Connect – närvaro- och dagsljusstyrning. Sensorarmaturer med PIR-sensor. RF-kommunikation via kontrollenhet.

Design
Epsilon.

Miljöbilder


Detaljer


Bländskyddet är jordanslutet och hålls fast i stomme via fjädrar på långsida. Dessa funktioner förenklar montage och underhåll.

Bländskyddet är jordanslutet och hålls fast i stomme via fjädrar på långsida. Dessa funktioner förenklar montage och underhåll.

Closs med e-Sense har sensorn placerad i bländskyddets första cell.

Closs med e-Sense har sensorn placerad i bländskyddets första cell.

Märkning av produktblad

Eller skapa en PDF med alla artiklar

Dokumentet är tillagt

Text som beskriver tabellen
W Vikt, kg Färg Art.No.
FDH
1-cellsarmatur, asymmetrisk
1x25/28 3.3 Vit 26580
1x25/28 3.3 Alugrå 26584
1x32/35 4.0 Vit 26581
1x32/35 4.0 Alugrå 26585
1x45/49 4.0 Vit 26582
1x45/49 4.0 Alugrå 26586
1x50/54 3.3 Vit 26583
1x50/54 3.3 Alugrå 26587
1-cellsarmatur, symmetrisk
1x25/28 3.3 Vit 26605
1x25/28 3.3 Alugrå 26625
1x32/35 4.0 Vit 26607
1x32/35 4.0 Alugrå 26627
1x45/49 4.0 Vit 26615
1x45/49 4.0 Alugrå 26635
1x50/54 3.3 Vit 26613
1x50/54 3.3 Alugrå 26633
1x73/80 4.0 Vit 26617
1x73/80 4.0 Alugrå 26637
2x25/28 3.4 Vit 26606
2x25/28 3.4 Alugrå 26626
2x32/35 4.1 Vit 26608
2x32/35 4.1 Alugrå 26628
2x45/49 4.1 Vit 26616
2x45/49 4.1 Alugrå 26636
2x50/54 3.4 Vit 26614
2x50/54 3.4 Alugrå 26634
2-cellsarmatur, symmetrisk
2x13/14 3.1 Vit 29501
2x25/28 4.2 Vit 29503
2x32/35 5.9 Vit 29505
2x45/49 5.9 Vit 29507
2x50/54 4.6 Vit 29509
Text som beskriver tabellen
W Vikt, kg Färg Art.No.
FDH
1-cellsarmatur, asymmetrisk
1x25/28 3.3 Vit 26580-368
1x25/28 3.3 Alugrå 26584-368
1x32/35 4.0 Vit 26581-368
1x32/35 4.0 Alugrå 26585-368
1x45/49 4.0 Vit 26582-368
1x45/49 4.0 Alugrå 26586-368
1x50/54 3.3 Vit 26583-368
1x50/54 3.3 Alugrå 26587-368
1-cellsarmatur, symmetrisk
1x25/28 3.3 Vit 26605-368
1x25/28 3.3 Alugrå 26625-368
1x32/35 4.0 Vit 26607-368
1x32/35 4.0 Alugrå 26627-368
1x45/49 4.0 Vit 26615-368
1x45/49 4.0 Alugrå 26635-368
1x50/54 3.3 Vit 26613-368
1x50/54 3.3 Alugrå 26633-368
1x73/80 4.0 Vit 26617-368
1x73/80 4.0 Alugrå 26637-368
2x25/28 3.4 Vit 26606-368
2x25/28 3.4 Alugrå 26626-368
2x32/35 4.1 Vit 26608-368
2x32/35 4.1 Alugrå 26628-368
2x45/49 4.1 Vit 26616-368
2x45/49 4.1 Alugrå 26636-368
2x50/54 3.4 Vit 26614-368
2x50/54 3.4 Alugrå 26634-368
2-cellsarmatur, symmetrisk
2x13/14 3.1 Vit 29501-368
2x25/28 4.2 Vit 29503-368
2x32/35 5.9 Vit 29505-368
2x45/49 5.9 Vit 29507-368
2x50/54 4.6 Vit 29509-368
Text som beskriver tabellen
W Vikt, kg Färg Art.No.
FDH
1-cellsarmatur, asymmetrisk
1x25/28 3.3 Vit 26580-436
1x25/28 3.3 Alugrå 26584-436
1x32/35 4.0 Vit 26581-436
1x32/35 4.0 Alugrå 26585-436
1x45/49 4.0 Vit 26582-436
1x45/49 4.0 Alugrå 26586-436
1x50/54 3.3 Vit 26583-436
1x50/54 3.3 Alugrå 26587-436
1-cellsarmatur, symmetrisk
1x25/28 3.3 Vit 26605-436
1x25/28 3.3 Alugrå 26625-436
1x32/35 4.0 Vit 26607-436
1x32/35 4.0 Alugrå 26627-436
1x45/49 4.0 Vit 26615-436
1x45/49 4.0 Alugrå 26635-436
1x50/54 3.3 Vit 26613-436
1x50/54 3.3 Alugrå 26633-436
1x73/80 4.0 Vit 26617-436
1x73/80 4.0 Alugrå 26637-436
2x25/28 3.4 Vit 26606-436
2x25/28 3.4 Alugrå 26626-436
2x32/35 4.1 Vit 26608-436
2x32/35 4.1 Alugrå 26628-436
2x45/49 4.1 Vit 26616-436
2x45/49 4.1 Alugrå 26636-436
2x50/54 3.4 Vit 26614-436
2x50/54 3.4 Alugrå 26634-436
2-cellsarmatur, symmetrisk
2x13/14 3.1 Vit 29501-436
2x25/28 4.2 Vit 29503-436
2x32/35 5.9 Vit 29505-436
2x45/49 5.9 Vit 29507-436
2x50/54 4.6 Vit 29509-436
Text som beskriver tabellen
W Vikt, kg Färg Art.No.
FDH
1-cellsarmatur, symmetrisk
2x32/35 4.1 Vit 26608-516
Text som beskriver tabellen
W Vikt, kg Färg Art.No.
FDH
1-cellsarmatur, symmetrisk
2x32/35 4.1 Vit 26608-517
Text som beskriver tabellen
W Vikt, kg Färg Art.No.
FDH
1-cellsarmatur, symmetrisk
2x25/28 3.4 Vit 26606-427
2x32/35 4.1 Vit 26608-427
Text som beskriver tabellen
W Vikt, kg Färg Art.No.
FDH
1-cellsarmatur, symmetrisk
2x25/28 3.4 Vit 26606-428
2x32/35 4.1 Vit 26608-428

Anslutningskabel till manöverenhet till e-Sense Connect

Art.No.
Anslutningskabel till manöverenhet till e-Sense Connect 86303

Balansvikt

Balansvikt

Art.No.
Balansvikt för pendlad armatur 91972

Fjärrkontroll e-Sense BrightSwitch

Art.No.
Fjärrkontroll 86359

Fjärrkontroll e-Sense BrightSwitch

Art.No.
Fjärrkontroll 86359

Fjärrkontroll e-Sense BrightSwitch

Art.No.
Fjärrkontroll 86359

Fjärrkontroll till e-Sense Connect

Fjärrkontrollen används som tillfälligt verktyg för gruppering av systemet. Med ett fåtal grundfunktioner kan man skapa en mycket energieffektiv lösning med hög belysningskomfort för användaren. Fjärrkontrollen använder RF-signal och inte IR, vilket gör att den endast behöver riktas mot armaturerna vid första gruppering.

Art.No.
Fjärrkontroll till e-Sense Connect 86301

Kontrollenhet till e-Sense Connect

Centralt i systemet finns en kontrollenhet som är länken mellan armaturer och manöverfunktioner. Kontrollenheten sänder över frekvensbandet 2,4 GHz. Tillsammans med RF-enheterna i armaturer används en teknik som kallas CRMX, och står för kognitiv samexistens, vilket i praktiken betyder att kommunikationen alltid är säkrad på bästa möjliga sätt med garanterad framkomlighet.

Art.No.
Kontrollenhet till e-Sense Connect 86300

Lysrör T5 Eco, FDH

Art.No.
25, 3000, G5, 2450, 114 81629
25, 4000, G5, 2450, 114 81630
32, 3000, G5, 3100, 114 81631
32, 4000, G5, 3100, 114 81632
50, 3000, G5, 4400, 102 81635

Lysrör T5, FDH

Art.No.
28, 4000, G5, Ra>80, 2600, 104 81349
35, 4000, G5, Ra>80, 3300, 104 81350
28, 3000, G5, Ra>80, 2600, 104 81355
28, 2700, G5, Ra>80, 2600, 104 81356
35, 3000, G5, Ra>80, 3300, 104 81357
35, 2700, G5, Ra>80, 3300, 104 81358
54, 3000, G5, Ra>80, 4450, 93 81374

Opal diffusor

Opal diffusor. För diffusering av indirekt belysning. Fungerar även som dammskydd.

Art.No.
Opal diffusor, 1-cellsarmatur, 1200 mm 94191
Opal diffusor, 2-cellsarmatur, 1200 mm 94192
Opal diffusor, 1-cellsarmatur, 1500 mm 94193

Rampdon

Rampdon

Art.No.
Rampdon inkl. friktionslås – vit/st 91969
Rampdon inkl. friktionslås – grå/st 91970

Sats wireupphäng

Sats wireupphäng, stora takkoppar, enkelwire, anslutningsledning 3x1,0 mm² L=2,0 m.

För direktstrålande armatur.

Art.No.
Stora takkoppar, vita/par 94308
Stora takkoppar för bärprofil 25 mm, vita/par 94310

Wireupphäng

Wireupphäng med enkelwire och takkoppar. L= 1,5 m.

Art.No.
Små takkoppar, vita/par 94481
Små takkoppar för bärprofil 25 mm, vita/par 94483

Wireupphäng för rampmonterad armatur

Wireupphäng med enkelwire, takkopp och anslutningsledning 5x1,0 mm². L=1,0 m.

Art.No.
Stor takkopp, vit/st 91701
Stor takkopp för bärprofil 25 mm, vit/st 91703

Wireupphäng för rampmonterad armatur

Wireupphäng med enkelwire och takkopp. L=1,5 m.

Art.No.
Liten takkopp, vit/st 94327

Wireupphäng för rampmonterad armatur

Wireupphäng med enkelwire och takkopp. L=1,5 m.

Art.No.
Liten takkopp för bärprofil 25 mm, vit/st 94880

Wireupphäng för singelmonterad armatur

Komplett wireupphäng, takkoppar och anslutningsledning 3x1,0 mm². L=1,0 m

Art.No.
Liten + stor takkopp, vita/par (94327+94588) 94301

Wireupphäng med enkelwire och anslutningsledning

Wireupphäng med enkelwire, takkopp och anslutningsledning 3x1,0 mm². L=1,0 m.

Art.No.
Stor takkopp, vit/st 94588
Stor takkopp för bärprofil 25 mm, vit/st 94589
Måttskiss
Ljusfördelning
2-rör, 1-cell

2-rör, 1-cell

2x32/35, 2-cell

2x32/35, 2-cell

1-rör, 1-cell

1-rör, 1-cell

1x25/28, 1-cell asymmetrisk

1x25/28, 1-cell asymmetrisk

Applikationsområde