Centralt reservkraftsystem (CPS)

Anslutning
Olika ljuskällor såsom glödljus och normal- eller kompaktlysrör med HF-don eller magnetiska don kan anslutas till samma enhet. Ledningsinstallation sker från undersida skåp. Anslutningsplinten är av typ skruv och har 2 (FL1000), 6 (PL5110-30) resp. 12 (PL5140) av varandra oberoende in- och utgångar.

Utförande
PowerLine 5000 Digital
En serie MCU-övervakade reservkraftenheter från Wagfors AB. Enheterna är försedda med automatisk test enligt EN 50172, är kortslutningssäkra samt har inbyggd lastövervakning. Dessa funktionaliteter skapar tillsammans en hög nivå för såväl tillförlitlighet, prestanda som säkerhet.
FlexLine 1000 Digital
En ny modell speciellt framtagen för små installationer där den totala effekten ej överstiger 50 W. FL1000 har samma funktioner som de större enheterna i PL5000 serien men dess ringa storlek möjliggör placering även i små utrymmen. Aggregatet är även utrustat med en dimutgång (0–10 V) vilket gör att de anslutna armaturerna kan köras med reducerad effekt i nöddrift (OBS! Endast i kombination med dimbara HF-don). Denna funktion medför att antalet anslutna armaturer kan ökas eller att driftstiden förlängs.

Automatik
Vid spänningsbortfall kommer reservkraftenheten automatiskt att gå över till batteridrift. Detta sker på ett noga kontrollerat sätt för att undvika strömspikar som kan orsaka skador på den anslutna lasten eller reservkraftenheten.

Batterier
Reservkraftenheten är utrustad med underhållsfria blybatterier vilka noga övervakas för att erhålla maximal livslängd och kapacitet. Vid normala driftförutsättningar och med en omgivningstemperatur under de rekommenderade 25 °C beräknas batteriernas livslängd till 10–12 år.

Kapsling
Grå plåtkapsling i RAL 7032 (PL5000) resp. grå plastlåda ABS i RAL 7032 (FL1000).

Indikering
På enhetens front finns 4 lysdioder som visar följande funktioner:
SYSTEM – Enheten står i standbyläge.
LINE – Inspänning.
CHARGE – Batteriladdning.
EMERGENCY – Batteridrift.

Övrigt
Reservkraftenheterna är tredjepartcertifierade och motsvarar krav i EN 50171.

Miljöbilder


Detaljer


FlexLine 1000 Digital.

FlexLine 1000 Digital.

Märkning av produktblad

Eller skapa en PDF med alla artiklar

Dokumentet är tillagt

Text som beskriver tabellen
W Kommentar Övrigt Art.No.
FlexLine 1000 Digital
Max 50 W Brinntid 60 min Max ledningsavstånd 200 m/2,5 mm² 17959
PowerLine 5000 Digital
Max 1200 W Brinntid 60 min Max ledningsavstånd 200 m/2,5 mm² 17958
Max 150 W Brinntid 60 min Max ledningsavstånd 200 m/1,5 mm² 17955
Max 300 W Brinntid 60 min Max ledningsavstånd 200 m/2,5 mm² 17956
Max 600 W Brinntid 60 min Max ledningsavstånd 200 m/2,5 mm² 17957

Applikationsområde