Centralt reservkraftsystem (CPS)

En ny serie MCU-övervakade växelriktare från Wagfors. Automatisk test av alla vitala funktioner samt verifiering av alla parametrar ger tillsammans med en konstant övervakning av batterier, inspänning samt ansluten last en mycket hög nivå vad gäller prestanda, funktionalitet och tillförlitlighet.

Produkter

Centralt reservkraftsystem (CPS)

Applikationsområde