Bolt

I all sin enkelhet belyser Bolt butiker och andra miljöer på ett effektivt sätt. Bolt är en diskret och smidig spotlight. Drivdonsboxen sitter i linje med 3-fasskenan och armaturhuset går sedan att vrida och rikta mot objekten vilket ger en lättarbetad ljussättning.

Bolt finns i 1100 lm och 3000 lm och går att välja som en smal- eller medelstrålande variant.

Galleri


Produkter

Bolt spotlight

Kontakta oss


Applikationsområde