Avion 50

Montage
Wirependel (enkelwire). Friktionslås ingår i armatur. Armaturen levereras i balanserat utförande för enkelwire.

Anslutning
Singel – armaturen är försedd med 2,4 m anslutningsledning 3x0,75 mm² samt jordad stickpropp. Anslutningsledning mynnar på samma sida som ev. dragströmbrytare. Vid tilläggsnummer -368 och -436 levereras armaturen med 2,4 m anslutningsledning 5x0,75 mm² exkl. stickpropp.
Ramp – 5-polig snabbkopplingsplint vid vardera gaveln samt överkopplingsledning 3x1,5 mm² som standard. Vid ljusreglering, 5-polig snabbkopplingsplint, 1-fas överkoppling möjlig.

Utförande
Stomme av extruderad aluminium och gavlar av gjuten aluminium, i vit/svart (RAL 9016/ RAL 9005), alt. alugrå/vit (RAL 9006/ RAL 9016) strukturlack.Ovansidan täcks av en klar akrylplastskiva. Vid rampmontage ska armaturrad kompletteras med yttergavel, se tillbehör.

Bländskydd
Beta – dubbelparaboliska sido- och tvärreflektorer av halvblank, metalliserad aluminium med mycket goda reflektionsegenskaper (> 92 %), sammanbyggda till en enhet.
Lamell – alugrålackerat lamellbländskydd av stålplåt.

Reflektor
Reflektormaterial av metalliserad aluminium med halvblank yta.

Tillbehör
Montage- och kompletteringsdetaljer, se tillbehör.

Miljöbilder


Detaljer


Yttergaveln är demonterbar och döljer anslutning samt friktionslås.

Yttergaveln är demonterbar och döljer anslutning samt friktionslås.

Rampdon finns som tillbehör.

Rampdon finns som tillbehör.

Märkning av produktblad

Eller skapa en PDF med alla artiklar

Dokumentet är tillagt

Text som beskriver tabellen
W Bländskydd Vikt, kg Färg Art.No.
FDH
Fagerhult Plus, komplett monterad Levereras med lysrör, anslutningsledning och wireupphäng
2x25/28 Lamell 6.6 Vit/Svart 29261
2x25/28 Beta 6.6 Vit/Svart 29263
2x25/28 Lamell 6.6 Alugrå/vit 29266
2x25/28 Beta 6.6 Alugrå/vit 29268
2x32/35 Lamell 8.1 Vit/Svart 29262
2x32/35 Beta 8.1 Vit/Svart 29264
2x32/35 Lamell 8.1 Alugrå/vit 29267
2x32/35 Beta 8.1 Alugrå/vit 29269
Rampmontage exkl. yttergavlar
1x25/28 Beta 6.4 Vit/Svart 29241
1x25/28 Beta 6.4 Alugrå/vit 29251
1x32/35 Beta 8.0 Vit/Svart 29242
1x32/35 Beta 8.0 Alugrå/vit 29252
1x45/49 Beta 8.0 Vit/Svart 29243
1x45/49 Beta 8.0 Alugrå/vit 29253
1x50/54 Beta 6.4 Vit/Svart 29244
1x50/54 Beta 6.4 Alugrå/vit 29254
2x25/28 Beta 6.4 Vit/Svart 29246
2x25/28 Beta 6.4 Alugrå/vit 29256
2x32/35 Beta 8.0 Vit/Svart 29247
2x32/35 Beta 8.0 Alugrå/vit 29257
2x45/49 Beta 8.0 Vit/Svart 29248
2x45/49 Beta 8.0 Alugrå/vit 29258
2x50/54 Beta 6.4 Vit/Svart 29249
2x50/54 Beta 6.4 Alugrå/vit 29259
Singelmontage inkl. yttergavlar
1x25/28 Lamell 6.5 Vit/Svart 29121
1x25/28 Beta 6.5 Vit/Svart 29141
1x25/28 Lamell 6.5 Alugrå/vit 29151
1x25/28 Beta 6.5 Alugrå/vit 29171
1x32/35 Lamell 8.0 Vit/Svart 29122
1x32/35 Beta 8.0 Vit/Svart 29142
1x32/35 Lamell 8.0 Alugrå/vit 29152
1x32/35 Beta 8.0 Alugrå/vit 29172
1x45/49 Lamell 8.0 Vit/Svart 29123
1x45/49 Beta 8.0 Vit/Svart 29143
1x45/49 Lamell 8.0 Alugrå/vit 29153
1x45/49 Beta 8.0 Alugrå/vit 29173
1x50/54 Lamell 6.5 Vit/Svart 29124
1x50/54 Beta 6.5 Vit/Svart 29144
1x50/54 Lamell 6.5 Alugrå/vit 29154
1x50/54 Beta 6.5 Alugrå/vit 29174
2x25/28 Lamell 6.5 Vit/Svart 29126
2x25/28 Beta 6.5 Vit/Svart 29146
2x25/28 Lamell 6.5 Alugrå/vit 29156
2x25/28 Beta 6.5 Alugrå/vit 29176
2x32/35 Lamell 8.0 Vit/Svart 29127
2x32/35 Beta 8.0 Vit/Svart 29147
2x32/35 Lamell 8.0 Alugrå/vit 29157
2x32/35 Beta 8.0 Alugrå/vit 29177
2x45/49 Lamell 8.0 Vit/Svart 29128
2x45/49 Beta 8.0 Vit/Svart 29148
2x45/49 Lamell 8.0 Alugrå/vit 29158
2x45/49 Beta 8.0 Alugrå/vit 29178
2x50/54 Lamell 6.5 Vit/Svart 29129
2x50/54 Beta 6.5 Vit/Svart 29149
2x50/54 Lamell 6.5 Alugrå/vit 29159
2x50/54 Beta 6.5 Alugrå/vit 29179
Text som beskriver tabellen
W Bländskydd Vikt, kg Färg Art.No.
FDH
Fagerhult Plus, komplett monterad Levereras med lysrör, anslutningsledning och wireupphäng
2x25/28 Lamell 6.6 Vit/Svart 29261-368
2x25/28 Beta 6.6 Vit/Svart 29263-368
2x25/28 Lamell 6.6 Alugrå/vit 29266-368
2x25/28 Beta 6.6 Alugrå/vit 29268-368
2x32/35 Lamell 8.1 Vit/Svart 29262-368
2x32/35 Beta 8.1 Vit/Svart 29264-368
2x32/35 Lamell 8.1 Alugrå/vit 29267-368
2x32/35 Beta 8.1 Alugrå/vit 29269-368
Rampmontage exkl. yttergavlar
1x25/28 Beta 6.4 Vit/Svart 29241-368
1x25/28 Beta 6.4 Alugrå/vit 29251-368
1x32/35 Beta 8.0 Vit/Svart 29242-368
1x32/35 Beta 8.0 Alugrå/vit 29252-368
1x45/49 Beta 8.0 Vit/Svart 29243-368
1x45/49 Beta 8.0 Alugrå/vit 29253-368
1x50/54 Beta 6.4 Vit/Svart 29244-368
1x50/54 Beta 6.4 Alugrå/vit 29254-368
2x25/28 Beta 6.4 Vit/Svart 29246-368
2x25/28 Beta 6.4 Alugrå/vit 29256-368
2x32/35 Beta 8.0 Vit/Svart 29247-368
2x32/35 Beta 8.0 Alugrå/vit 29257-368
2x45/49 Beta 8.0 Vit/Svart 29248-368
2x45/49 Beta 8.0 Alugrå/vit 29258-368
2x50/54 Beta 6.4 Vit/Svart 29249-368
2x50/54 Beta 6.4 Alugrå/vit 29259-368
Singelmontage inkl. yttergavlar
1x25/28 Lamell 6.5 Vit/Svart 29121-368
1x25/28 Beta 6.5 Vit/Svart 29141-368
1x25/28 Lamell 6.5 Alugrå/vit 29151-368
1x25/28 Beta 6.5 Alugrå/vit 29171-368
1x32/35 Lamell 8.0 Vit/Svart 29122-368
1x32/35 Beta 8.0 Vit/Svart 29142-368
1x32/35 Lamell 8.0 Alugrå/vit 29152-368
1x32/35 Beta 8.0 Alugrå/vit 29172-368
1x45/49 Lamell 8.0 Vit/Svart 29123-368
1x45/49 Beta 8.0 Vit/Svart 29143-368
1x45/49 Lamell 8.0 Alugrå/vit 29153-368
1x45/49 Beta 8.0 Alugrå/vit 29173-368
1x50/54 Lamell 6.5 Vit/Svart 29124-368
1x50/54 Beta 6.5 Vit/Svart 29144-368
1x50/54 Lamell 6.5 Alugrå/vit 29154-368
1x50/54 Beta 6.5 Alugrå/vit 29174-368
2x25/28 Lamell 6.5 Vit/Svart 29126-368
2x25/28 Beta 6.5 Vit/Svart 29146-368
2x25/28 Lamell 6.5 Alugrå/vit 29156-368
2x25/28 Beta 6.5 Alugrå/vit 29176-368
2x32/35 Lamell 8.0 Vit/Svart 29127-368
2x32/35 Beta 8.0 Vit/Svart 29147-368
2x32/35 Lamell 8.0 Alugrå/vit 29157-368
2x32/35 Beta 8.0 Alugrå/vit 29177-368
2x45/49 Lamell 8.0 Vit/Svart 29128-368
2x45/49 Beta 8.0 Vit/Svart 29148-368
2x45/49 Lamell 8.0 Alugrå/vit 29158-368
2x45/49 Beta 8.0 Alugrå/vit 29178-368
2x50/54 Lamell 6.5 Vit/Svart 29129-368
2x50/54 Beta 6.5 Vit/Svart 29149-368
2x50/54 Lamell 6.5 Alugrå/vit 29159-368
2x50/54 Beta 6.5 Alugrå/vit 29179-368
Text som beskriver tabellen
W Bländskydd Vikt, kg Färg Art.No.
FDH
Fagerhult Plus, komplett monterad Levereras med lysrör, anslutningsledning och wireupphäng
2x25/28 Lamell 6.6 Vit/Svart 29261-436
2x25/28 Beta 6.6 Vit/Svart 29263-436
2x25/28 Lamell 6.6 Alugrå/vit 29266-436
2x25/28 Beta 6.6 Alugrå/vit 29268-436
2x32/35 Lamell 8.1 Vit/Svart 29262-436
2x32/35 Beta 8.1 Vit/Svart 29264-436
2x32/35 Lamell 8.1 Alugrå/vit 29267-436
2x32/35 Beta 8.1 Alugrå/vit 29269-436
Rampmontage exkl. yttergavlar
1x25/28 Beta 6.4 Vit/Svart 29241-436
1x25/28 Beta 6.4 Alugrå/vit 29251-436
1x32/35 Beta 8.0 Vit/Svart 29242-436
1x32/35 Beta 8.0 Alugrå/vit 29252-436
1x45/49 Beta 8.0 Vit/Svart 29243-436
1x45/49 Beta 8.0 Alugrå/vit 29253-436
1x50/54 Beta 6.4 Vit/Svart 29244-436
1x50/54 Beta 6.4 Alugrå/vit 29254-436
2x25/28 Beta 6.4 Vit/Svart 29246-436
2x25/28 Beta 6.4 Alugrå/vit 29256-436
2x32/35 Beta 8.0 Vit/Svart 29247-436
2x32/35 Beta 8.0 Alugrå/vit 29257-436
2x45/49 Beta 8.0 Vit/Svart 29248-436
2x45/49 Beta 8.0 Alugrå/vit 29258-436
2x50/54 Beta 6.4 Vit/Svart 29249-436
2x50/54 Beta 6.4 Alugrå/vit 29259-436
Singelmontage inkl. yttergavlar
1x25/28 Lamell 6.5 Vit/Svart 29121-436
1x25/28 Beta 6.5 Vit/Svart 29141-436
1x25/28 Lamell 6.5 Alugrå/vit 29151-436
1x25/28 Beta 6.5 Alugrå/vit 29171-436
1x32/35 Lamell 8.0 Vit/Svart 29122-436
1x32/35 Beta 8.0 Vit/Svart 29142-436
1x32/35 Lamell 8.0 Alugrå/vit 29152-436
1x32/35 Beta 8.0 Alugrå/vit 29172-436
1x45/49 Lamell 8.0 Vit/Svart 29123-436
1x45/49 Beta 8.0 Vit/Svart 29143-436
1x45/49 Lamell 8.0 Alugrå/vit 29153-436
1x45/49 Beta 8.0 Alugrå/vit 29173-436
1x50/54 Lamell 6.5 Vit/Svart 29124-436
1x50/54 Beta 6.5 Vit/Svart 29144-436
1x50/54 Lamell 6.5 Alugrå/vit 29154-436
1x50/54 Beta 6.5 Alugrå/vit 29174-436
2x25/28 Lamell 6.5 Vit/Svart 29126-436
2x25/28 Beta 6.5 Vit/Svart 29146-436
2x25/28 Lamell 6.5 Alugrå/vit 29156-436
2x25/28 Beta 6.5 Alugrå/vit 29176-436
2x32/35 Lamell 8.0 Vit/Svart 29127-436
2x32/35 Beta 8.0 Vit/Svart 29147-436
2x32/35 Lamell 8.0 Alugrå/vit 29157-436
2x32/35 Beta 8.0 Alugrå/vit 29177-436
2x45/49 Lamell 8.0 Vit/Svart 29128-436
2x45/49 Beta 8.0 Vit/Svart 29148-436
2x45/49 Lamell 8.0 Alugrå/vit 29158-436
2x45/49 Beta 8.0 Alugrå/vit 29178-436
2x50/54 Lamell 6.5 Vit/Svart 29129-436
2x50/54 Beta 6.5 Vit/Svart 29149-436
2x50/54 Lamell 6.5 Alugrå/vit 29159-436
2x50/54 Beta 6.5 Alugrå/vit 29179-436
Text som beskriver tabellen
W Bländskydd Vikt, kg Färg Art.No.
FDH
Beta, Fagerhult Plus, komplett monterad
2x32/35 Beta 8.1 Alugrå/vit 29269-367
Fagerhult Plus, komplett monterad Levereras med lysrör, anslutningsledning och wireupphäng
2x25/28 Lamell 6.6 Vit/Svart 29261-367
2x25/28 Beta 6.6 Vit/Svart 29263-367
2x25/28 Lamell 6.6 Alugrå/vit 29266-367
2x25/28 Beta 6.6 Alugrå/vit 29268-367
2x32/35 Lamell 8.1 Vit/Svart 29262-367
2x32/35 Beta 8.1 Vit/Svart 29264-367
2x32/35 Lamell 8.1 Alugrå/vit 29267-367
Singelmontage inkl. yttergavlar
2x25/28 Lamell 6.5 Vit/Svart 29126-367
2x25/28 Beta 6.5 Vit/Svart 29146-367
2x25/28 Lamell 6.5 Alugrå/vit 29156-367
2x25/28 Beta 6.5 Alugrå/vit 29176-367
2x32/35 Lamell 8.0 Vit/Svart 29127-367
2x32/35 Beta 8.0 Vit/Svart 29147-367
2x32/35 Lamell 8.0 Alugrå/vit 29157-367
2x32/35 Beta 8.0 Alugrå/vit 29177-367
Text som beskriver tabellen
W Bländskydd Vikt, kg Färg Art.No.
FDH
Fagerhult Plus, komplett monterad Levereras med lysrör, anslutningsledning och wireupphäng
2x25/28 Lamell 6.6 Vit/Svart 29261-217
2x25/28 Beta 6.6 Vit/Svart 29263-217
2x25/28 Lamell 6.6 Alugrå/vit 29266-217
2x25/28 Beta 6.6 Alugrå/vit 29268-217
2x32/35 Lamell 8.1 Vit/Svart 29262-217
2x32/35 Beta 8.1 Vit/Svart 29264-217
2x32/35 Lamell 8.1 Alugrå/vit 29267-217
2x32/35 Beta 8.1 Alugrå/vit 29269-217
Text som beskriver tabellen
W Bländskydd Vikt, kg Färg Art.No.
FDH
Fagerhult Plus, komplett monterad Levereras med lysrör, anslutningsledning och wireupphäng
2x25/28 Lamell 6.6 Vit/Svart 29261-384
2x25/28 Beta 6.6 Vit/Svart 29263-384
2x25/28 Lamell 6.6 Alugrå/vit 29266-384
2x25/28 Beta 6.6 Alugrå/vit 29268-384
2x32/35 Lamell 8.1 Vit/Svart 29262-384
2x32/35 Beta 8.1 Vit/Svart 29264-384
2x32/35 Lamell 8.1 Alugrå/vit 29267-384
2x32/35 Beta 8.1 Alugrå/vit 29269-384
Singelmontage inkl. yttergavlar
2x25/28 Lamell 6.5 Vit/Svart 29126-384
2x25/28 Beta 6.5 Vit/Svart 29146-384
2x25/28 Lamell 6.5 Alugrå/vit 29156-384
2x25/28 Beta 6.5 Alugrå/vit 29176-384
2x32/35 Lamell 8.0 Vit/Svart 29127-384
2x32/35 Beta 8.0 Vit/Svart 29147-384
2x32/35 Lamell 8.0 Alugrå/vit 29157-384
2x32/35 Beta 8.0 Alugrå/vit 29177-384
Text som beskriver tabellen
W Bländskydd Vikt, kg Färg Art.No.
FDH
Singelmontage inkl. yttergavlar
2x25/28 Beta 6.5 Vit/Svart 29146-427
2x25/28 Beta 6.5 Alugrå/vit 29176-427
2x32/35 Beta 8.0 Vit/Svart 29147-427
2x32/35 Beta 8.0 Alugrå/vit 29177-427
Text som beskriver tabellen
W Bländskydd Vikt, kg Färg Art.No.
FDH
Singelmontage inkl. yttergavlar
2x25/28 Beta 6.5 Vit/Svart 29146-428
2x25/28 Beta 6.5 Alugrå/vit 29176-428
2x32/35 Beta 8.0 Vit/Svart 29147-428
2x32/35 Beta 8.0 Alugrå/vit 29177-428
Text som beskriver tabellen
W Bländskydd Vikt, kg Färg Art.No.
FDH
Fagerhult Plus, komplett monterad Levereras med lysrör, anslutningsledning och wireupphäng
2x25/28 Lamell 6.6 Vit/Svart 29261-218
2x25/28 Beta 6.6 Vit/Svart 29263-218
2x25/28 Lamell 6.6 Alugrå/vit 29266-218
2x25/28 Beta 6.6 Alugrå/vit 29268-218
2x32/35 Lamell 8.1 Vit/Svart 29262-218
2x32/35 Beta 8.1 Vit/Svart 29264-218
2x32/35 Lamell 8.1 Alugrå/vit 29267-218
2x32/35 Beta 8.1 Alugrå/vit 29269-218
Singelmontage inkl. yttergavlar
2x25/28 Lamell 6.5 Vit/Svart 29126-218
2x25/28 Beta 6.5 Vit/Svart 29146-218
2x25/28 Lamell 6.5 Alugrå/vit 29156-218
2x25/28 Beta 6.5 Alugrå/vit 29176-218
2x32/35 Lamell 8.0 Vit/Svart 29127-218
2x32/35 Beta 8.0 Vit/Svart 29147-218
2x32/35 Lamell 8.0 Alugrå/vit 29157-218
2x32/35 Beta 8.0 Alugrå/vit 29177-218
Text som beskriver tabellen
W Bländskydd Vikt, kg Färg Art.No.
FDH
Fagerhult Plus, komplett monterad Levereras med lysrör, anslutningsledning och wireupphäng
2x25/28 Lamell 6.6 Vit/Svart 29261-220
2x25/28 Beta 6.6 Vit/Svart 29263-220
2x25/28 Lamell 6.6 Alugrå/vit 29266-220
2x25/28 Beta 6.6 Alugrå/vit 29268-220
2x32/35 Lamell 8.1 Vit/Svart 29262-220
2x32/35 Beta 8.1 Vit/Svart 29264-220
2x32/35 Lamell 8.1 Alugrå/vit 29267-220
2x32/35 Beta 8.1 Alugrå/vit 29269-220
Singelmontage inkl. yttergavlar
2x25/28 Lamell 6.5 Vit/Svart 29126-220
2x25/28 Beta 6.5 Vit/Svart 29146-220
2x25/28 Lamell 6.5 Alugrå/vit 29156-220
2x25/28 Beta 6.5 Alugrå/vit 29176-220
2x32/35 Lamell 8.0 Vit/Svart 29127-220
2x32/35 Beta 8.0 Vit/Svart 29147-220
2x32/35 Lamell 8.0 Alugrå/vit 29157-220
2x32/35 Beta 8.0 Alugrå/vit 29177-220
Text som beskriver tabellen
W Bländskydd Vikt, kg Färg Art.No.
FDH
Fagerhult Plus, komplett monterad Levereras med lysrör, anslutningsledning och wireupphäng
2x25/28 Lamell 6.6 Vit/Svart 29261-219
2x25/28 Beta 6.6 Vit/Svart 29263-219
2x25/28 Lamell 6.6 Alugrå/vit 29266-219
2x25/28 Beta 6.6 Alugrå/vit 29268-219
2x32/35 Lamell 8.1 Vit/Svart 29262-219
2x32/35 Beta 8.1 Vit/Svart 29264-219
2x32/35 Lamell 8.1 Alugrå/vit 29267-219
2x32/35 Beta 8.1 Alugrå/vit 29269-219
Singelmontage inkl. yttergavlar
2x25/28 Lamell 6.5 Vit/Svart 29126-219
2x25/28 Beta 6.5 Vit/Svart 29146-219
2x25/28 Lamell 6.5 Alugrå/vit 29156-219
2x25/28 Beta 6.5 Alugrå/vit 29176-219
2x32/35 Lamell 8.0 Vit/Svart 29127-219
2x32/35 Beta 8.0 Vit/Svart 29147-219
2x32/35 Lamell 8.0 Alugrå/vit 29157-219
2x32/35 Beta 8.0 Alugrå/vit 29177-219
Text som beskriver tabellen
W Bländskydd Vikt, kg Färg Art.No.
FDH
Fagerhult Plus, komplett monterad Levereras med lysrör, anslutningsledning och wireupphäng
2x25/28 Lamell 6.6 Vit/Svart 29261-409
2x25/28 Beta 6.6 Vit/Svart 29263-409
2x25/28 Lamell 6.6 Alugrå/vit 29266-409
2x25/28 Beta 6.6 Alugrå/vit 29268-409
2x32/35 Lamell 8.1 Vit/Svart 29262-409
2x32/35 Beta 8.1 Vit/Svart 29264-409
2x32/35 Lamell 8.1 Alugrå/vit 29267-409
2x32/35 Beta 8.1 Alugrå/vit 29269-409
Rampmontage exkl. yttergavlar
1x25/28 Beta 6.4 Vit/Svart 29241-409
1x25/28 Beta 6.4 Alugrå/vit 29251-409
1x32/35 Beta 8.0 Vit/Svart 29242-409
1x32/35 Beta 8.0 Alugrå/vit 29252-409
1x45/49 Beta 8.0 Vit/Svart 29243-409
1x45/49 Beta 8.0 Alugrå/vit 29253-409
1x50/54 Beta 6.4 Vit/Svart 29244-409
1x50/54 Beta 6.4 Alugrå/vit 29254-409
2x25/28 Beta 6.4 Vit/Svart 29246-409
2x25/28 Beta 6.4 Alugrå/vit 29256-409
2x32/35 8.0 Vit/Svart 29247-409
2x32/35 Beta 8.0 Alugrå/vit 29257-409
2x45/49 Beta 8.0 Vit/Svart 29248-409
2x45/49 Beta 8.0 Alugrå/vit 29258-409
2x50/54 Beta 6.4 Vit/Svart 29249-409
2x50/54 Beta 6.4 Alugrå/vit 29259-409
Singelmontage inkl. yttergavlar
1x25/28 Lamell 6.5 Vit/Svart 29121-409
1x25/28 Beta 6.5 Vit/Svart 29141-409
1x25/28 Lamell 6.5 Alugrå/vit 29151-409
1x25/28 Beta 6.5 Alugrå/vit 29171-409
1x32/35 Lamell 8.0 Vit/Svart 29122-409
1x32/35 Beta 8.0 Vit/Svart 29142-409
1x32/35 Lamell 8.0 Alugrå/vit 29152-409
1x32/35 Beta 8.0 Alugrå/vit 29172-409
1x45/49 Lamell 8.0 Vit/Svart 29123-409
1x45/49 Beta 8.0 Vit/Svart 29143-409
1x45/49 Lamell 8.0 Alugrå/vit 29153-409
1x45/49 Beta 8.0 Alugrå/vit 29173-409
1x50/54 Lamell 6.5 Vit/Svart 29124-409
1x50/54 Beta 6.5 Vit/Svart 29144-409
1x50/54 Lamell 6.5 Alugrå/vit 29154-409
1x50/54 Beta 6.5 Alugrå/vit 29174-409
2x25/28 Lamell 6.5 Vit/Svart 29126-409
2x25/28 Beta 6.5 Vit/Svart 29146-409
2x25/28 Lamell 6.5 Alugrå/vit 29156-409
2x25/28 Beta 6.5 Alugrå/vit 29176-409
2x32/35 Lamell 8.0 Vit/Svart 29127-409
2x32/35 Beta 8.0 Vit/Svart 29147-409
2x32/35 Lamell 8.0 Alugrå/vit 29157-409
2x32/35 Beta 8.0 Alugrå/vit 29177-409
2x45/49 Lamell 8.0 Vit/Svart 29128-409
2x45/49 Beta 8.0 Vit/Svart 29148-409
2x45/49 Lamell 8.0 Alugrå/vit 29158-409
2x45/49 Beta 8.0 Alugrå/vit 29178-409
2x50/54 Lamell 6.5 Vit/Svart 29129-409
2x50/54 Beta 6.5 Vit/Svart 29149-409
2x50/54 Lamell 6.5 Alugrå/vit 29159-409
2x50/54 Beta 6.5 Alugrå/vit 29179-409

Anslutningskabel till manöverenhet till e-Sense Connect

Art.No.
Anslutningskabel till manöverenhet till e-Sense Connect 86303

Bärskena för synlig bärprofil

För montering i undertak med modulmått 600 mm och synlig bärprofil med bredd 25 mm eller 15 mm. Skenan monteras direkt mot undertaket. Av vitlackerad plåt. Armaturen hänger i klips som löper i bärskenan. Levereras inkl. klips och fäste. Längd: 600 mm, bärprofil: 25/15, maxlast: 75N.

Art.No.
L=600 mm, bärprofil: 25/15, maxlast: 75N /par 90017

Extern sensor till e-Sense ActiLume

Om man önskar att detektera närvaro för en större yta kan en eller flera sensorer typ LRM 8118 anslutas till någon av DALI-plintarna i armaturen. Ingen programmering eller driftsättning behövs. LRM 8118 placeras lämpligen i tak, och har ett avkänningsområde på ca 7×7 m. LRM 8118 är endast närvarosensor.

Art.No.
Extern sensor LRM8118 86152

Fjärrkontroll till e-Sense ActiLume

Om man vill ha en förändrad funktion kan ett flertal lägen (modes) programmeras fram med hjälp av fjärrkontrollen. Systemet är programmerat med nio färdiga lägen för t.ex. skola, korridor m.m.

Art.No.
Fjärrkontroll 86155

Fjärrkontroll till e-Sense Connect

Fjärrkontrollen används som tillfälligt verktyg för gruppering av systemet. Med ett fåtal grundfunktioner kan man skapa en mycket energieffektiv lösning med hög belysningskomfort för användaren. Fjärrkontrollen använder RF-signal och inte IR, vilket gör att den endast behöver riktas mot armaturerna vid första gruppering.

Art.No.
Fjärrkontroll till e-Sense Connect 86301

Gavel för armaturramp

Art.No.
Gavel, vita/svarta/par 94990
Gavel, alugrå/vit/par 94991

Klarplastskiva

Klarplastskiva i akryl, reservdel – ingår i armatur.

Art.No.
Klarplastskiva 25/28/50/54 W 94995
Klarplastskiva 32/35/45/49/73/80 W 94996

Kontrollenhet till e-Sense Connect

Centralt i systemet finns en kontrollenhet som är länken mellan armaturer och manöverfunktioner. Kontrollenheten sänder över frekvensbandet 2,4 GHz. Tillsammans med RF-enheterna i armaturer används en teknik som kallas CRMX, och står för kognitiv samexistens, vilket i praktiken betyder att kommunikationen alltid är säkrad på bästa möjliga sätt med garanterad framkomlighet.

Art.No.
Kontrollenhet till e-Sense Connect 86300

Lysrör T5 Eco, FDH

Art.No.
25, 3000, G5, 2450, 114 81629
25, 4000, G5, 2450, 114 81630
32, 3000, G5, 3100, 114 81631
32, 4000, G5, 3100, 114 81632
45, 3000, G5, 4100, 109 81633
45, 4000, G5, 4100, 109 81634
50, 3000, G5, 4400, 102 81635
50, 4000, G5, 4400, 102 81636

Lysrör T5, FDH

Art.No.
28, 4000, G5, Ra>80, 2600, 104 81349
35, 4000, G5, Ra>80, 3300, 104 81350
28, 3000, G5, Ra>80, 2600, 104 81355
35, 3000, G5, Ra>80, 3300, 104 81357
49, 3000, G5, Ra>80, 4300, 99 81359
49, 4000, G5, Ra>80, 4300, 99 81362
54, 3000, G5, Ra>80, 4450, 93 81374
54, 4000, G5, Ra>80, 4450, 93 81378

Rampdon - Flexled

Armaturramp kompletteras med gavlar och wireupphäng

Art.No.
Rampdon inkl. friktionslås/st 94994

Rampdon - Rak

Armaturramp kompletteras med gavlar och wireupphäng

Art.No.
Rampdon inkl. friktionslås, vit/svart/st 94992
Rampdon inkl. friktionslås, grå/vit/st 94993

Takfäste med wireupphäng

Wireupphäng inkl. fäste för takmontage alt bärprofil 25 mm

Art.No.
Wireupphäng L=1,5 m, takfäste i krom/par 91696

Wireupphäng för rampmonterad armatur

Wireupphäng med enkelwire, takkopp och anslutningsledning 5x1,0 mm². L=1,0 m.

Art.No.
Stor takkopp, vit/st 91701
Stor takkopp för bärprofil 25 mm, vit/st 91703

Wireupphäng för rampmonterad armatur

Wireupphäng med enkelwire och takkopp. L=1,5 m.

Art.No.
Liten takkopp för bärprofil 25 mm, vit/st 94880
Stor takkopp för bärprofil 25 mm, vit/st 94881

Wireupphäng för singelmonterad armatur

Wireupphäng med takkoppar, L=1,5 m.

Art.No.
Små takkoppar, vita/par 94414
Små takkoppar för bärprofil 25 mm, vita/par 94415

Wireupphäng med enkelwire och anslutningsledning

Wireupphäng med enkelwire, takkopp och anslutningsledning 3x1,0 mm². L=1,0 m.

Art.No.
Stor takkopp, vit/st 94588
Stor takkopp för bärprofil 25 mm, vit/st 94589

Wireupphäng till bärskena

Wireupphäng till bärskena.

Art.No.
Wireupphäng till bärskena 90015, 90016, 90017, 94052, 94067, 94068. 91426

Väggpanel till e-Sense ActiLume

Enheten har endast två knappar, en för på/öka ljusnivån, en för släck/minska ljusnivån.

Art.No.
Väggpanel IRT 8050 86151

Ytmonteringsbox till e-Sense ActiLume

Art.No.
Ytmonteringsbox till LRM8118 86164
Måttskiss
Ljusfördelning
1x32/35 W, Beta

1x32/35 W, Beta

2x32/35 W, Beta

2x32/35 W, Beta

1x32/35 W, Lamell

1x32/35 W, Lamell

2x32/35 W, Lamell

2x32/35 W, Lamell

Applikationsområde