Avion

Avion är ett visuellt luftakrobatiskt nummer. Ett elegant, flytande ljusflak som för tankarna till tyngdlöshet. I grunden är Avion en klassisk solitär som designats för att ingå i större system, där de karaktäristiska långsidorna skapar ett spännande linjespel.

Avion är Fagerhults nya omfattande armaturserie för kontorsbelysning. Bakom den rena formen gömmer sig innovativ konstruktion och ljusteknik. Serien omfattar fyra ljusfördelningsalternativ i olika kombinationer. Verkningsgrad och synkomfort optimeras med hjälp av två olika bländskydd – Lamell och Beta som r5 mini och r5 micro.

Ljuskällorna för indirekt ljus har samlats i en diskret upphöjning på armaturens ovansida, medan ögat lockas att fokusera på armaturens konkava långsidor. Dessa har infärgningar i vitt eller svart som kontrasterar mot den aluminiumfärgade, alternativt vita armaturstommen. Den blanka, släta lacken ger en levande yta som understryker armaturens form.

Satt i system kan Avion byggas samman i långa, flytande linjer vilka ytterligare betonas av sidornas färgsättning. Raka linjer bildas med hjälp av ett rampdon. En ny typ av flexibel led med gradskiva gör det också möjligt att skapa böljande linjer med variation i varje enskilt armaturmöte.

Galleri


Produkter

Avion 20

Avion 80

Avion 100

Avion 50

Applikationsområde