Aluflex 12

Aluflex 12 har en underdel med sluttande design, och är speciellt anpassad för vårdsituationer med behov av ett större antal uttag för medicinska gaser. Gaskanalen som monteras i underkant är vinklad 30 grader vilket ger lätt åtkomst till uttagen och sliter mindre på utrustningen. En ytterliggare fördel är att det blir lättare att se färgkodningen och därmed undvika misstag.

Aluflex 12 är avsedd för intensivvård. Utgångspunkten är en grundkanal som utökas på höjden med valfritt antal kanaler för el och gas - panelen är byggbar med samtliga moduler i Aluflexfamiljen. Uttag för tele-, signal- och datakommunikation adderas efter behov. Panelen kan förses med utrustningsskena på gaskanalen. Möjlighet finns också att integrera allmänbelysning, läs- och undersökningsljus. Aluflex 12 monteras horisontellt eller vertikalt.

Anslutning
Elkablar och gasrör kan anslutas på tre olika sätt; från sidan via panelens gavel, via håltagning i bottenprofilens ryggsidan samt från ovansidan via matningskanal. Samtliga el- och gasuttag är internt kopplade och framdragna till plint vid anslutningsändan.

Utförande
Aluflex 12 är en sammansättning av kanaler där gaskanalen för vinklade gasuttag är basen. Därefter kan man bygga på med obegränsat antal mellankanaler och avsluta med rak, sned eller rund täckprofil alternativt med armaturramp på toppen Gaskanalen kan dessutom utrustas med valfri modell av utrustningsskena. Panelerna kan levereras i längder upp till 6260 mm utan att skarvas.

Eluttag
Aluflex 12 kan utrustas med önskat antal stark- och svagströmsuttag. Uttagen är monterade i apparatfästen som är fastmonterade i bottenprofilen. En Fagerhultanpassad täckbricka gör att uttaget blir helt slätt monterad mot panelens front. Panelen kan utrustas med uttag av olika nationella standarder.

Gavel
För avslutning av panelen kan gavelstycken användas.

Material, färg
Samtliga profiler är utförda i strängpressad aluminium. Bottenprofilen samt frontprofilen för uttag kan som standard levereras natureloxerade alternativt vitlackerade i RAL 9010. Men kan mot tilläggspris levereras i valfri färg. Panelen har utvändigt släta sidor som är lätta att rengöra.

Medicinska gaser
Uttagen för medicinska gaser är avsedda för slang anslutning av medicinsk utrustning som infästs i utrustningsskenan.

Teknisk information
Teknisk information

Allmänbelysning
Panelen kan utrustas med allmänbelysning genom en armaturramp som monteras i ovankant. Reflektorn riktar ljuset asymmetrisk uppåt/utåt mot taket och åstadkommer indirekt belysning av rummet.

Miljöbilder


Detaljer


Aluflex 12-IP-12 vertikalt.

Aluflex 12-IP-12 vertikalt.

Avlastningshylla

Avlastningshylla

Märkning av produktblad

Eller skapa en PDF med alla artiklar

Dokumentet är tillagt

Text som beskriver tabellen
Beskrivning Art.No.
Aluflex 12 18582

Arm för droppställ

Arm för droppställ

Art.No.
Arm för droppställ 99524

Droppställ

Art.No.
Droppställ 99521

Hylla

Art.No.
Utdragbar hylla 99505

Hylla

Art.No.
Hylla med 1 låda 99509

Hylla

Art.No.
Hylla med två lådor 99538

IV-skena

Art.No.
480x230 mm 99528
580x230 mm 99529

IV-skena

IV-skena

Art.No.
320x180 mm 99530
350x250 mm 99531

Korg

Art.No.
Korg 99512

Patientarm

Art.No.
Patientarm 99527

Applikationsområde