Installationsexempel – lager och förråd

I många lokaler i kontorsmiljöer kan belysningen göras mer effektiv och energisparande. Lager, förråd, arkiv och kopieringsrum har normalt ljuset tänt kontinuerligt oberoende om personer är närvarande i rummet eller ej. Nu kan man enkelt få en mer effektiv belysningsstyrning med stor besparingspotential.

Fördelar:

  • Anslutning med stickpropp.
  • Automatisk tändning.
  • Reglering till lågnivå 10 % efter en vald tid, justerbar 1–30 minuter.
  • Närvarosensor inbyggd i armaturen.
  • Central släckning efter arbetstid optimerar funktionen.

Förslag på installation av styrning i lager och förråd

Belysning i kontorsbyggnader beräknas stå för 30–40 % av energiförbrukningen. Det är en viss del ljus, men mest värme som måste kylas bort. Även i norden är kylbehovet stort ca nio månader om året. Kan man undvika att använda installerad tilläggskyla är mycket energi sparad. Med nytt tänkande kan man energieffektivisera så gott som alla lokaler. Om man räknar på hur stor del effektiv tid som man har nytta av belysning i sidoutrymmen i kontor så kan summan bli så liten som 5 %. Belysningen är tänd konstant av gammal vana och inget ändras.

Med en armatur med e-Sense smartSWITCH för frånvarodämpning kan ända upp till 80 % av energin sparas. Med en central släckning efter arbetstid så blir installationen riktigt effektiv. Ingen extern sensor eller strömbrytare behövs. Armaturen tänder snabbt och direkt upp till 100 % vid närvaro och reglerar sakta ned till 10 % efter inställd tid.

Tidfördröjningen efter närvaro kan vara så kort som en minut vilket optimerar besparingen. Eftersom ljuset inte släcks helt kan man ha hur många tändningar som helst utan att detta påverkar lysrörets katoder och därmed dess livslängd.

Applikationsområde