fagerhult_esense_smartswitch_fi_2.jpg

e-Sense smartSWITCH

e-Sense smartSWITCH ger automatisk tändning/släckning med sensorn inbyggd i armaturen. Beroende på koppling och val av HF-don får man funktionerna on/off, on/off med dragdim eller frånvarodämpning.

Fördelar

  • Inga passager in i mörka rum, eliminerar känslan av olust och osäkerhet.
  • Stor besparingspotential i lågt frekventerade områden.
  • Snabb återgång till lågnivå spar ljuskälla, elektronik och energi.
  • Interna sensorer kan kombineras med externa standardsensorer.

e-Sense smartSWITCH består av en liten sensorenhet samt ett kombinerat relä/strömförsörjning. Reläets kapacitet är 200 VA vilket innebär att man kan ansluta ett eller två HF-don för tändning/släckning.

Sensorn är en PIR-enhet med ett avkänningsområde på ca 4×3 m i en pendlad armatur. Inom detta område detekterar sensorn IR-strålning från kroppen, sluter reläet och ljuset tänds i armaturen. På sensorenheten finns en inställning för luxnivå, ett tröskelvärde som förhindrar sensorn att reagera på närvaro om det är tillräckligt ljust i rummet. Denna inställning är borttagen i armaturerna med dragdim för att man alltid skall kunna tända och släcka manuellt även i ett ljust rum. Luxnivå är mer användbar vid frånvarodämpning.

e-Sense smartSWITCH on/off

e-Sense smartSWITCH är en på/av-sensor som styr armaturens HF-don via relä. Den finns även med dragdim för egen inställning av belysningsnivån (sensorn styr endast till- och frånslag).

e-Sense smartSWITCH on/off är lämpligt för:

  • Arbetsplats som singelarmatur i kontorslokaler, enskilda rum såväl som kontor med öppna planlösningar.

e-Sense smartSWITCH frånvarodämpning

En styrfunktion som är anpassad till de rum i ett kontor där man vistas mer sällan. Ljuset ligger konstant på en låg nivå (10 %). Vid detektering av närvaro regleras ljusnivån direkt upp till 100 %. Tidsfördröjningen för att återgå till låg nivå kan vara kort till skillnad från styrning med släckfunktion där man vill undvika onödiga starter av lysröret.

e-Sense smartSWITCH frånvarodämpning är lämpligt för:

  • Kapprum, kopierings-/skrivarrum och korridorer.

Applikationsområde