fagerhult-esense-organic-hero.jpg

e-Sense Organic

Söker du en smart ljusstyrning för öppna kontor? Vill du ha en ljusstyrning som är enkel att installera och inte behöver programmeras? e-Sense Organic är svaret, ljusstyrning som är en riktig plug & play-lösning.

Organic Response Enablede-Sense Organic fungerar ungefär som ett fiskstim, där varje individ kommunicerar med sina närmsta grannar. Varje armatur har en sensor som reagerar på närvaro och dagsljus. Varje sensor delar, tar emot och sänder information till armaturerna i närheten..

 

Sensornoden

Sensor NodeHjärtat i systemet är sensor-noden, som är integrerad i varje armatur. Varje sensor nod består av en IR-sändare, IR-mottagare, ljussensor samt en status indikator.

 

 


Hur det fungerar

How the Sensor Nodes works

1. När en sensor upptäcker närvaro tänder armaturen till en förutbestämd nivå.  Samtidigt sänder den en infraröd signal till armaturer i närheten (som inte registrerat närvaro).
 
2. Närliggande armaturer tänder till nivå 1. Samtidigt reläar de en nivå 2-signal till sina egna grannar och talar om att det registrerats närvaro i närheten..
 
3. Detta fortplantar på hela våningen eller i rummet. Varje sensor tar emot signaler som indikerar hur nära närvaro registrerats och tänder till förutbestämda nivåer. Varje sensor tar ständigt emot (och sprider) information.

 

 

Trådlös intelligens

e-Sense Organic wireless distributione-Sense Organic bygger på distribuerad intelligens där varje armatur tar emot och sänder information om närvaro och ljusnivå. Eftersom varje armatur innehåller en sensor ger e-Sense Organic en mycket känslig och energieffektiv systemlösning. Utan kabeldragning, externa sensorer, routrar och styrpaneler blir installationen av e-Sense Organic både enkel och kostnadseffektiv.

 

Optimera med din smartphone

Med en med app i din smartphone och en IR-dongle kan flera inställningar göras för varje enskild armatur i systemet:

  • Personligheter
  • Ljusnivåer
  • Hålltider
  • Frånslagstider
  • Sensor-känslighet
  • IR-sändningsstyrka
  • Aktivering och inställning av dagsljusstyrning och konstantljus

Available on the App Store

 

Fagerhult e-Sense Organic App

 

Produkter med e-Sense Organic


Applikationsområde