fagerhult_esense_move1.jpg

e-Sense Move

e-Sense Move är framför allt utvecklad för trapphus och bygger på mikrovågsteknik på samma sätt som e-Sense Detect. Skillnaden är att flera armaturer kommunicerar trådlöst med varandra. e-Sense Move kräver inga styrkablar.

Fördelar

 • Endast ljus när och där det behövs.
 • Energibesparande.
 • Snabb installation.
 • Trådlös kommunikation mellan armaturer – inga styrkablar behövs.
 • Individuellt programmerbart för optimalt utnyttjande.

Funktioner

 • Närvarodetektor
 • Frånvarodämpning med släck
 • Trådlås kontroll

Systemet är dubbelriktat och innebär att alla armaturer agerar som både master- och slavarmatur beroende på vilken armatur som detekterar närvaro. Vid detektering  sänds information vidare till en eller flera armaturer som tänder upp. Varje sensor kan aktivt ”lyssna” på 15 andra sensorer.

e-Sense Move är utmärkt att använda i exempelvis trapphus med många våningsplan. För att optimera energibesparingen kan man välja att bara tända armaturen på planet över och under det plan där detektering sker. Detekteras exempelvis rörelse på plan 4 tänds armaturerna på plan 5 och 3. Går man nedåt i trappan detekterar armaturen på plan 3 och skickar en signal till armaturen på plan 2 att tända och så vidare. Ljuset tänds hela tiden framför den som är på väg upp eller ner i trapphuset.

e-Sense Move kan även optimera belysningen i garage. Individuella inställningar för varje armatur gör att ett grundljus kan användas i de mörka delarna, och andra kortare tider för de armaturer som är placerade mot entréer och dörrar.

Även i kulvertar, källare- eller vindsutrymmen har e-Sense Move sin givna plats eftersom tider och nivåer kan bestämmas för varje armatur. Inställningar görs på sensorenheten i fasta lägen.

e-Sense Move är lämpligt i:

 • Trapphus, korridorer, kulvertar och garage, utrymmen där man rör sig och vill ha ljus på den yta man rör sig mot.

Funktionsprincip e-Sense Move

 

 • Vid rörelse på våningsplan 4 tänds armaturen av inbyggd sensor.
 • Samtidigt sänder sensorn på plan 4 ut en signal till närliggande våningsplan att tända belysning.
 • Om man t.ex går nedåt i trapphuset så fortsätter sensorn i armaturerna att tända belysningen i förväg. 

Inställningar av e-Sense Move-system

Alla armaturer agerar både master och slav och kommunicerar med den eller de armaturer som bestämts vid uppstarten. 

Inställningar görs på sensorenheten i fasta lägen för:

 • Känslighet (hos sensorn) 10 –100 %.
 • Frånslagsfördröjning till grundljusnivå (hur länge armaturen skall vara fullt tänd efter detektering) 5 sek till 20 min.
 • Frånslagsfördröjning till släckning (hur länge armaturen skall vara tänd med grundljusnivå innan den släcks helt) 1– 60 min.
 • Grundljusnivå (inställning för ljusnivå på grundljuset).
 • Tändnivå (fullt tänd på 100 % eller grundljusnivå).

En armatur med e-Sense Move levereras med en grundinställning där sensorn är inställd på 50 % känslighet. Sensorn tar emot RF-signal och tänder till 20 % eller detekterar rörelse och tänder belysningen till 100 %. Efter sista detekteringen är belysningen tänd i ytterligare 5 min. Därefter regleras ljuset ned till ca 20 %. Sensorn släcker armaturen efter ytterligare 10 min. 

Applikationsområde