fagerhult_esense_detect2.jpg

e-Sense Detect

Fagerhult e-Sense Detect erbjuder armaturer med unika funktioner. En sensor baserad på mikrovågsteknik innebär att sensorenheten kan placeras dold i armaturen utan att påverka armaturens design eller t.ex. isolationsklass. Vi har ett urval av armaturer med denna teknik för att anpassa till olika miljöer och behov. Med mikrovågssensorer kan man bibehålla armaturkonstruktioner och isoleringskrav.

Fördelar

  • Kan användas till många olika miljöer och behov.
  • Sensorn är dold i armaturen – design och IP-klass påverkas inte.
  • Flera armaturer går att koppla ihop med master/slav-funktion.
  • On/off-funktion eller frånvarodämpning möjlig.

Att egenskaperna för en mikrovågssensor är annorlunda än för vanlig PIR-sensor (Passive Infra Red) kan ses i tabellen. Resultatet kan bli att sensorn känner av rörelse på andra sidan av en tunn vägg av t.ex gips. Då kan man minska känsligheten (egentligen detekteringsområdet) för att undvika feldetektering. Samtidigt kan funktionen vara av fördel om armaturen är placerad t.ex. i ett toalettrum, ljuset tänds innan man öppnar dörren.

En mikrovågssensor skall inte placeras i närheten av ventilationsutsläpp eller stora metallytor. Det kan få sensorn att ständigt detektera rörelse. Inställning av känslighet, tid efter sista rörelse och luxtröskel justeras direkt på sensormodulen i fasta steg. Reläutgången kan belastas olika beroende på om man tänder/släcker en eller flera armaturer, eller använder reläet för att reglera ljuset mellan olika nivåer, s.k. frånvarodämpning eller korridorfunktion.

.

¹⁾ En PIR-sensors detekteringsområde kan reduceras genom att delvis täcka linsen med t.ex. tejp.
²⁾ Luxtröskel är användbart när armaturens ljus inte reflekteras direkt in i luxdioden. Detta sker i armaturer med t.ex. opalkupa, och därför rekommenderas inte användandet luxtröskel med mikrovågssensorer placerade i armatur.

Hur fungerar en mikrovågssensor? 

Sensorn sänder likt en radar ut en signal med en effekt på mindre än 10 mW som reflekteras tillbaka. När tiden ändras för den reflekterade signalen detekterar sensorn en rörelse. Effekten från en sensor är ca en hundradel av vad en mobiltelefon sänder ut.

e-Sense Detect on/off

Mikrovågssensorn tänder vid närvaro (rörelse) och släcker efter inställd tid. Tiden för släckning ställs in i fasta steg.

e-Sense Detect frånvarodämpning

Armaturen lyser konstant på en låg nivå (ca 10 %). Vid detektering av närvaro (rörelse) regleras ljusnivån direkt upp till 100 %. Efter sista detekterade närvaro och inställd tidsfördröjning regleras armaturen tillbaka till låg nivå.

e-Sense Detect är lämpligt för:

  • Kopierings- och lagerutrymmen, toaletter, korridorer, kapprum och trapphus.

Armaturerna är försedda med HF-standarddon för tänd-släck. Masterarmaturen och slavarmaturerna släcker efter sista rörelse och att fördröjningstiden har gått ut. Sensorns relä medger slavkoppling av fem armaturer. Masterarmaturen ansluts med 4-ledare och slavarmaturer med 3-ledare.

Reläet i mikrovågssensorn kan användas tillsammans med Tridonics HF-don för en s.k. korridorfunktion. Istället för att bryta spänningen till HF-donet ansluts en styrledning till sensorns reläutgång och därmed regleras ljuset. Närvaro sluter reläet och ger fullt ljus omedelbart.

Efter sista detekterade närvaro och fördröjningstiden har gått ut, regleras ljuset sakta ned till 10 %.Vissa armaturer med sensorer och koppling för korridorfunktion kan endast användas med 75 % känslighet p.g.a. interferens mellan frekvensen från lysrören och sensorn.

Masterarmaturen och slavarmaturer ansluts med 4-ledare. HF-don är Tridonic Excel One4all eller ECO–lp T5 (för kompaktlysrör gäller endast One4all). I specialfall kan One4all-donen även programmeras till andra funktioner.

Takmontage med max. känslighet. Känsligheten kan justeras i fasta steg om 20, 30, 50, 75 och 100 %.

 

 

 

 

 

 

OBS! Vid väggmontage detekterar sensorn långt horisontellt och även genom vissa väggar.

Applikationsområde