e-Sense Connect

Fagerhult e-Sense Connect är ett kompetent styrsystem med intelligent dagsljus- och närvarostyrning. Armaturer och sensorer kommunicerar med varandra trådlöst, precis som ett WLAN-nätverk. Till skillnad från ett traditionellt styrsystem kräver e-Sense Connect inga styrkablar vilket sparar tid och arbete för alla inblandade.

Fördelar

  • Snabbt och okomplicerat – ingen installation av styrkablar.
  • Få ingrepp i byggnadsstrukturen nödvändiga.
  • Enkel programmering, skapa upp till sju grupper för olika behov.
  • Komplett system med sensorer integrerade i armatur.
  • Energibesparande.

Funktioner

  • Manuell styrning
  • Dagsljusstyrning
  • Närvarostyrning
  • Offset
  • Trådlös styrning

e-Sense Connect är det enkla, okomplicerade sättet att installera energisparande styrning i miljöer där behovet av riktigt bra ljus ofta är störst, klassrum, föreläsningssalar och öppna kontorslandskap.

Tekniken bakom är den mest sofistikerade som har utvecklats för belysningsstyrning idag med fokus på enkelhet både för installatör, underhåll och användare.

Fagerhult e-Sense Connect är ett innovativt, trådlöst styrsystem – det första kompletta systemet i sitt slag på marknaden. När man slipper kabeldragning och tidskrävande ingrepp i byggnadsstrukturen blir det enkelt att fatta rätt beslut.

Snabb och okomplicerad installation

e-Sense Connect armaturer med och utan sensor är försedda med en RF-enhet. Armaturerna ansluts till nätspänning och kräver ingen dragning av styrkablar. Inte heller externa sensorer för närvaro- och dagsljusstyrning krävs eftersom allt är integrerat i armaturerna. Vid renoveringsinstallationer förblir undertak orörda, hela och rena.

Eftersom installationen inte innebär några ingrepp i byggnadsstrukturen förkortar det installationstiden avsevärt, något som är mycket värdefullt när möjligheterna för reparation och ombyggnader ofta är tidsbegränsade.  Programmeringen sker snabbt och enkelt via en fjärrkontroll som riktas mot varje armatur.

Enkelt underhåll

Frånvaron av styrkablar i installationen gör det lätt att underhålla systemet. Den enkla grupperingen av armaturer innebär att installatör eller underhållspersonal inte behöver lära sig något avancerat styrprogram.

Allt som rör installationen finns samlat i ett och samma rum – det krävs inga externa styrenheter i elcentraler eller på andra ställen i byggnaden.

Intuitiv styrning

e-Sense Connect är enkelt att förstå och använda. Manöverenheten är en enkel vridpotentiometer där användaren tänder och regleras ljuset och man slipper svårförståliga impulstryckknappar.

Manöverenheten kan utökas med upp till fyra möjliga styrfunktioner, till exempel att tända och släcka tavelbelysning och att reglera ner valda armaturer till projektorläge. Hela systemet släcks och återställs när närvarosensorerna registrerat att rummet är tomt. Ljuset kan även släckas manuellt genom att man trycker på potentiometervredet.

 

Fakta

e-Sense Connect-armatur generellt

Alla armaturer är försedda med en RF-enhet för kommunikation med kontrollenheten.

e-Sense Connect-armatur med sensor 

Armatur med integrerad sensor för detektering av närvaro och dagsljusnivå.

e-Sense Connect-armatur utan sensor 

Regleras via DALI eller till/från via relä. Släckning över relä även vid DALI-styrning för att minimera parasitisk effektförbrukning.

 

Applikationsområde