e-Sense Connect

e-Sense Connect är ett kompetent styrsystem med intelligent dagsljus- och närvarostyrning för miljöer där behovet av riktigt bra ljus är som störst. Systemet är energisnålt, trådlöst och enkelt att installera.

Funktioner

Närvaro­styrning

Närvaro­detektering tänder och släcker automatiskt. Justerbar tid mellan detektering och släckning.

 

Dagsljus­styrning

Belysningseffekten anpassas till mängden infallande dagsljus.

 

Manuell styrning

Manuell reglering via dragdim i armaturen eller återfjädrande brytare på vägg.

 

Trådlös kommu­nikation

Befintlig installation behöver ej göras om då ny belysning tillkommer.

 

Fjärrkontroll

Inställningar görs med fjärrkontroll (tillbehör)

 

Applikationer

Klassrum

 

Så fungerar e-Sense Connect

e-Sense Connect är trådlöst, och alla armaturer – både de med och utan sensorer – är försedda med en RF-enhet för kommunikation med kontrollenheten. Eftersom allt är integrerat i armaturerna behövs inga externa sensorer för närvaro- och dagsljusstyrning. Armaturerna ansluts till nätspänning och kräver därför varken styrkablar eller ingrepp i byggnadsstrukturen.

Driftsättning

Armaturerna grupperas i olika grupper och grupperingen avgör hur armaturerna kommer att reagera. Gruppering görs med fjärrkontroll.  

Teknik

Armaturer

Varje rad armaturrad ska innehålla en armatur med sensor. Sensorerna i varje rad kommunicerar med kontrollenheten som avgör behovet av ljus för varje rad.

Övrigt

  • Kontrollenhet
  • Manöverenhet (vridpotentiometer och återfjädrande tryckknapp)
  • Fjärrkontroll för gruppering

 

Ladda ner broschyr