e-Sense Connect

e-Sense Connect är ett kompetent styrsystem med intelligent dagsljus- och närvarostyrning för miljöer där behovet av riktigt bra ljus är som störst. Systemet är energisnålt, trådlöst och enkelt att installera.

Funktioner

Närvarostyrning

Närvarodetektering tänder och släcker automatiskt. Justerbar tid mellan detektering och släckning.

 

Dagsljusstyrning

Belysningseffekten anpassas till mängden infallande dagsljus.

 

Manuell styrning

Manuell reglering via dragdim i armaturen eller återfjädrande brytare på vägg.

 

Trådlös kommunikation

Befintlig installation behöver ej göras om då ny belysning tillkommer.

 

Fjärrkontroll

Inställningar görs med fjärrkontroll (tillbehör)

 

Applikationer

Klassrum

 

Så fungerar e-Sense Connect

e-Sense Connect är trådlöst, och alla armaturer – både de med och utan sensorer – är försedda med en RF-enhet för kommunikation med kontrollenheten. Eftersom allt är integrerat i armaturerna behövs inga externa sensorer för närvaro- och dagsljusstyrning. Armaturerna ansluts till nätspänning och kräver därför varken styrkablar eller ingrepp i byggnadsstrukturen.

Driftsättning

Armaturerna grupperas i olika grupper och grupperingen avgör hur armaturerna kommer att reagera. Gruppering görs med fjärrkontroll.  

Teknik

Armaturer

Varje rad armaturrad ska innehålla en armatur med sensor. Sensorerna i varje rad kommunicerar med kontrollenheten som avgör behovet av ljus för varje rad.

Övrigt

  • Kontrollenhet
  • Manöverenhet (vridpotentiometer och återfjädrande tryckknapp)
  • Fjärrkontroll för gruppering

 

Ladda ner broschyr