fagerhult_connectionbox_classroom.jpg

Komplett lösning för lärosal med undertak

Behovet av ljusplanering och ljusstyrning i en lärosal är idag klart definierat och beprövat. Fagerhult har nu utvecklat en standardlösning för en normal lärosal om sex eller nio takarmaturer inklusive armatur över skrivtavla.

En komplett lösning med e-Sense ActiLume som styrsystem och som erbjuder en snabb installation med oslagbara egenskaper och fördelar både i drift och vid underhåll. Styrning med närvaro, dagsljusinsläpp och manuell reglering optimerar energibesparingen, samtidigt som en bra belysningslösning erhålls. Systemet kan spara upp till 60–70 % energi jämfört med en äldre installation (ca 70 % av alla skolor i Sverige har belysningsinstallationer från 1970-talet).

e-Sense ActiLume Connection box är ett snabbt, effektivt och komplett sätt att installera en ljusreglerad lösning. Vanlig installationskabel behövs bara för de kabellängder som inte kan förbestämmas; ledning till tavelbelysning (5-ledare), tryckknapp vid dörr och tavelbelysning (2-ledare), samt för extern närvarosensor (2-ledare).

Fördelar med den kompletta lösningen för lärosalar

  • En beställning innehåller en komplett belysnings-lösning med styr-ning för en lärosal, med pendlade armaturer och tavelbelysning.
  • Två olika lösningar erbjuds, en med sex armaturer DTI för lärosalar 8×6 m, en med nio armaturer DTI för lärosalar 9×7,5 m.
  • Tavelbelysningen komplett med DALI HF-don, Lento 1×35 W.
  • Enkel programmering direkt på masterarmatur, eller med IR-sändare.
  • För beställning, kontakta vår kundtjänst.


Huvudbild: Exempel på installation i lärosal med 6 takarmaturer. Kopplingsboxen placeras i närheten av masterarmaturen. Resterande armaturer ansluts på de två utgångarna; DALI 1 för reglering i linje med masterarmaturen, DALI 2 för reglering med 30 % offset. De svartmarkerade ledningarna (5 st) är vanlig installationskabel där längderna inte kan definieras på förhand och ingår ej i leveransen. Anslutningskontakter mot boxen ingår.

Applikationsområde