fagerhult_esense_actilume_connection_box.jpg

e-Sense ActiLume Connection Box

e-Sense ActiLume Connection Box är ett snabbkopplingssystem för styrning med e-Sense ActiLume. Boxen är designad att användas först och främst i lärosalar, men kan med fördel även brukas i kontorslandskap eller rum där installationen kan döljas ovanför undertaket.

Fördelar

 • Snabbt och enkelt – alla detaljer medföljer leverans.
 • Styrsystemet är redo att användas direkt.
 • Systemets standardinställning kan omprogrammeras vid behov.
 • Snabbkopplingssystem minimerar risken för felkoppling.
 • Energibesparande.

Belysningslösningar med styrsystem är ofta komplicerade att installera och driftsätta. Kunskap och information om själva styrsystemets egenskaper är nödvändiga i ett tidigt skede för att inte projektera fel. Onödig tid kan gå åt för att ändra installationen, eller helt enkelt göra om från början.

e-Sense ActiLume är som styrsystem redan förberett för enkel driftsättning. För att få igång en installation på plats krävs en minimal insats, och förändringar kan enkelt göras med en IR-sändare, eller bara med spetsen på en penna.

Vi vill nu även driva installationsfasen till en modernare, flexiblare och snabbare lösning. Genom att erbjuda ett urval av armaturer färdiga för anslutning mot en speciellt framtagen kopplingsbox är så gott som allt färdigkopplat. Anslut spänning till boxen, och alla armaturer kan därefter anslutas en i taget utan att spänningen behöver brytas. Den minskade risken för förväxling av anslutningarna ger en snabb och säker installation. Alla funktioner kan anslutas eller kopplas ifrån utan risk.

Vid underhåll behöver inte spänningen brytas utan armaturen kopplas bara bort, från boxen eller skarvanslutningen. Under underhållsarbetet lyser övriga armaturer i rummet vilket underlättar arbetet. En armatur kan också demonteras för underhåll på annan plats. Vi har valt Wielands kopplingssystem GST som standard för denna lösning.

Fakta

Kopplingsbox förberedd för anslutning av master- och slavarmaturer m.m. Anslutningskontakter ingår för:

 • Matning 230 V (svart).
 • Pulsströmbrytare (brun).
 • Strömbrytare (brun).
 • Extern närvarosensor (grå).
 • Anslutning av tavelbelysning (5-pol blå).

Exempel Masterarmatur för anslutning till e-Sense ActiLume Connection Box DTI 28924-321 

 • DTI type 2 Beta 2×35 W med e-Sense ActiLume sensor och komplett sladdställ, skärmat och halogenfritt.

Exempel Slavarmatur för anslutning till e-Sense ActiLume Connection box DTI 28924-325

 • DTI type 2 Beta 2×35 W, med komplett sladdställ, skärmat och halogenfritt.

Fördelar med e-Sense ActiLume Connection Box

 • Armaturer kompletta med alla sladdställ – ingen kunskap nödvändig i detaljan-slutning.
 • Snabb anslutning i kopplingsbox – varje funktion tydligt markerad.
 • Alla kontakter för externa funktioner med vid leverans – ingen kunskap nödvändig för beställning av delkomponenter.
 • Utförlig installationsanvisning medföljer boxen.
 • Styrsystemet fungerar direkt efter spänningssättning.
 • Enkel programmering direkt på masterarmatur, eller med IR-sändare.

Styrfunktioner

 • Närvarodetektering med val av automatisk eller manuell tändning.
 • Dagsljusreglering efter inställd nivå. Kan enkelt ändras.
 • Manuell styrning via återfjädrande tryckknapp för till/från och reglering.
 • Släckning efter 15 minuter eller övergång till lägre ljusnivå beroende på val av “mode”.
 • Offsetfunktion. Armaturer på större avstånd från fönster kan anslutas mot DALI 2 för 30 % offset. Det innebär att ljuset reglerar 30 % förskjutet från masterarmaturens reglering.
 • Systemet levereras i fabriksinställning mode 1 eller 2. För val av ytterligare 7 “modes” programmera med IR-sändare 86155.

Applikationsområde