Start av ActiLume-installation

Att starta upp en ActiLume installation är enkelt – sätt i stickproppen!

fagerhult_actilume_sensorenhetActiLume har en fabriksinställning som ger en automatiskt inställning av ljusnivån. Du bör dock göra en egen inställning för den faktiska lokalen. OBS! Undvik påverkan av dagsljus vid detta tillfälle!

Tryck in serviceknappen längre än 3 sekunder (lysrören blinkar en gång). Efter 30 sekunder är justeringen klar (lysrören blinkar igen).Fördröjningen på 30 sekunder är till för att man skall hinna flytta på en stege eller annat som hindrar normal avläsning av arbetsytan för sensorn.

ActiLume justerar automatiskt ljusnivån till ca 80 % av nyljusvärdet. Det motsvarar ca 600 lx (500 lx + reflektionsfaktor 0,3) på arbetsytan i ett kontor vid normal placering av armaturen. Justeringen till 80 % är till för att nyljusvärdet ofta är högre än normalvärdet. Redan här gör man besparingar.

Man kan enkelt välja en av två standardfunktioner med ett tryck på sensorenhetens serviceknapp (tryck kortare än 3 sekunder). När knappen släpps indikerar lysrören genom att blinka en eller två gånger:

  • En blinkning=”Mode 1” Kontorsrum (ljuset släcks ca 15 minuter efter sista närvarodetektering).
  • Två blinkningar=”Mode 2” Öppen kontorslösning (ljuset reglerar ned till låg nivå efter sista närvaro och släcks helt efter 2 timmar).

Manuell styrning

En återfjädrande strömbrytare kan anslutas för manuell ljusreglering, kort tryck för till – från. Längre tryck ger dimmerfunktion.

Applikationsområde