fagerhult_actilume_largeoffice.jpg

Installationsexempel – storkontor

Fördelar

  • Möjlighet till individuell styrning och tändning/släckning.
  • Armaturerna släcker automatisk efter arbetstid.
  • Reglerar belysningsnivån automatiskt vid användning av höj- och sänkbara bord.
  • Alla funktioner integrerade i varje armatur.
  • Programmeras enkelt via IR-sändare.

Storkontor med e-Sense ActiLume i Fagerhult Plus-armaturer

Investeringen av bra belysning på en kontorsarbetsplats är en bråkdel av kostnaden för själva personalen. Bra belysning och funktion kan idag kombineras med effektiv energibesparing. Armaturerna har egen intelligent styrning och kräver inte något buss-system vilket underlättar installationen betydligt.

Förslag på installation av styrning i kontor

De personliga kraven på ljus är lika varierande som antalet individer på en arbetsplats. Man kan endast skapa ett användbart underlag för att alla skall kunna få den rätta arbetsmiljön.

Idag är många arbetsplatser utrustade med höj- och sänkbara bord, vilket dramatiskt förändrar belysningsstyrkan på arbetsytan i höjt läge. Reglering av ljuset blir ett krav. Med den effektiva e-Senselösningen ActiLume i armaturerna får man både snabb och enkel installation och programmering. Tidigare försök med individuell närvarodetektering har skapat problem med väldigt mörka områden i kontorslokalen när delar av personalen gått hem, vilket skapar en olustkänsla hos de kvarvarande.

Med rätt inställning på ActiLume får man ett konstant grundljus på 20 % hos alla armaturer vid frånvaro på delar av arbetsplatserna. Även armaturer som har släckts manuellt kommer att gå till 20 % ljus efter 15 minuter vilket skapar ett bra ljus som sparar på energi och ljuskällor.

Programmering sker enkelt med IR-sändare IRT 86155. Central släckning gör att ingen energi förbrukas i form av standby-effekt. Individuell styrning med dragdimbrytare gör att kostnad för att installera strömbrytare i modulväggar elimineras.

Applikationsområde