Installationsexempel – lärosal

I en lärosal kommer styrning med e-Sense ActiLume till bruk med många fördelar. Ljusstyrningen är anpassad till lokalens storlek och vissa armaturer är placerade längre in i lokalen. Den enkla installation och driftsättning påverkar totalkostnaden.

Fördelar:

  • Automatisk tändning/släckning eller endast släck.
  • Dagsljusreglering.
  • Offset styrning av armaturer mot korridor.
  • Styrning från dörr och AV-panel.
  • Styrning integrerad i standardtryckknappar.
  • Snabb programmering med IR-sändare.

Förslag på installation av styrning i lärosal

Installation i en lärosal med e-Sense ActiLume. De olika styrfunktionerna ansluts till masterarmaturen som placeras i mitten av fönsterraden. Armaturer i rad mot korridor, längst från dagsljusinsläpp regleras via DALI 2, som har en offset på 30 % från DALI 1. Detta innebär att armaturer längre in i rummet ger mer ljus vid nedreglerat tillstånd.
Storleken på lärosalen kräver oftast att närvarodetekteringen kompletteras med en extra sensor (86152) som placeras centralt i tak. Tak- och tavelbelysning regleras med impulsströmbrytare vid dörr. Tavelbelysningen kan även släckas separat.

Sensorn är förmonterad i en av armaturerna i fönsterraden, och tjänar som så kallad masterarmatur. Sensorn har funktioner för närvarodetektering, dagsljusreglering, IR-mottagare samt en serviceknapp med vilken man kan nå systemets olika funktioner.

Övriga armaturer inklusive tavelbelysningen ansluts till masterarmaturen på två olika DALI-kopplingar. Armaturerna längs bort från fönstren regleras med en offset på 30 % från armaturerna i fönsterraden.

Möjligheten till offset-styrningen skapar ett jämt ljusvärde i lokalen som tidigare endast varit åtkommligt i avancerade buss-system. Efter installation kan man få en direkt ljusnivå på cirka 500 lx genom att aktivera dagsljuset med en tryckning på serviceknappen på sensorn.

Dagsljusnivån och andra funktioner kan enkelt ändras med IR-sändare 86155. Jämfört med äldre installationer kan man reducera energiförbrukningen upp till 80 % beroende på hur den ursprungliga installationen var utförd. 

Applikationsområde