e-Sense ActiLume

Fagerhult e-Sense ActiLume-armaturer är försedda med integrerade ljusstyrning. En snygg, enkel installation utan behov av påbyggda eller externa sensorer. e-Sense ActiLume är det enkla, snabba sättet att installera ljusstyrning. Inga kopplingar - inga problem.

e-Sense  ActiLume i individuella kontor med personligt ljus

Armaturen har en multisensor som känner av rörelserna i rummet, mäter det infallande dagsljuset och anpassar effekten därefter. Förinställda belysningsscener kan enkelt väljas på sensorenheten.

e-Sense ActiLume erbjuder maximal komfort och energibesparingar upp till 60 %, vilket möjliggör snabb återbetalning på investeringen. Med systemet kan användaren reglera ljuset till önskad nivå med hjälp av en återfjädrande brytare, dragbrytare eller fjärrkontroll. Kombinationen närvarosensor — ljussensor —reglerbara driftdon ger en mängd olika valmöjligheter.

Fördelar

 • Energibesparande.
 • Möjlighet till personlig belysningsnivå.
 • Snabb installation – enbart nätanslutning.
 • Förinställda belysningsscener för individuellt kontor.
 • Alla funktioner integrerade i armatur.

Funtioner

 • Manuell styrning
 • IR-mottagare
 • Dagsljusstyrning
 • Närvarostyrning
 • Frånvarodämpning med släck

e-Sense ActiLume i storkontor med personligt ljus

Med rätt inställning på e-Sense ActiLume får man ett konstant grundljus på 20 % hos alla armaturer vid frånvaro på delar av arbetsplatserna. Även armaturer som har släckts manuellt kommer att gå till 20 % ljus efter 15 minuter vilket skapar ett bra ljus som sparar på energi och ljuskällor. På så sätt undviks även mörka områden i konstorslokalen när delar av personalen gått hem. Centralsläckning efter arbetstid gör att ingen energi förbrukas i form av standby-effekt.

Idag är många arbetsplatser utrustade med höj- och sänkbara bord, vilket dramatiskt förändrar belysningsstrykan på arbetsytan i högt läge. e-Sense ActiLume reglerar belysningsnivån automatiskt efter bordets läge.

Fördelar

 • Möjlighet till individuell styrning och tändning/släckning
 • Armaturerna släcker automatiskt efter arbetstid
 • Reglerar belysningsnivån automatiskt vid användning av höj- och sänkbara bord
 • Alla funktioner integrerade i varje armatur
 • Programmeras enkelt via IR-sändare

Funktioner

 • Manuell styrning
 • IR-mottagare
 • Dagsljusstyrning
 • Närvarostyrning
 • Frånvarodämpning med släck

 e-Sense ActiLume i storkontor med infälld belysning

Ljus vid närvaro och anpassat efter infallande soljus. Armaturer längre in i lokalen reglerar med 30 % offset. Låg ljusnivå vid frånvaro, men inte släckt. Det är effektiv sytrning i ett kontorslandskap.

En zon-indelning av belysningen efter fönster och väderstreck gör att man kan få rätt mängd ljus vid arbete, och samtidigt en lösning som harmoniserar med dagens energitänkande. Med en e-Sense ActiLume masterarmatur placerad vid fönster och anslutna armatuerer fördelade på fönsterrad (kanal A) och intre placering i lokalen (kanal B) kompenseras den minskade dagsljustillgången längre in i lokalen. När fönsterraden är reglerad till 40 % följer den inre belysning efter med 70 %, alltså 30 % offset. Detta ger ett reglerbart men även jämt ljus över hela ytan. Dagsljusreglering blir effektiv och mer lätthanterlig om detekterat och reglerat område inte är för olika i storlek.

Belysningszonen kan täcka ca åtta arbetsplatser, beroende på möblering, och tio armaturer. Närvarodetektering inom zonen kan enkelt utökas med extra närvarosensorer anslutna till samma styrsignal som armaturerna.

Fördelar

 • Jämn belysning i hela rummet oberoende av dagsljusinsläpp
 • Automatisk tändning/säckning via sensorer i armaturerna
 • Manuell styrning via impulsbrytare vid behov
 • Enkelt att komplettera med externa närvarosensorer vid större lokalytor
 • Offset-funktion i armaturer

Funktioner

 • IR-mottagare
 • Dagsljusstyrning
 • Närvarostyrning
 • Kanal B 30 % offset

 

 

Applikationsområde