Tilläggsnummer

På produktsidorna redovisas tilläggsnummer för ett antal funktioner. Kombinera armaturens beställningsnummer med önskat tilläggsnummer. Observera att endast ett tilläggsnummer är möjligt.

Nedan visas förklaring på tilläggsnummer för ljusstyrning. För att kombinera flera funktioner, kontakta vår kundtjänst.

Tilläggsnummer HF-dim DALI

 • -368 DALI. Fabrikatsoberoende. Inga specialfunktioner är definierade.
 • -299 Excel one4all. DALI, DSI, switchDIM, SmartDim sensor, korridorfunktion, programmerbar minnesfunktion ”E-power” (Power on last level).
 • -400 iDim HF-don. DALI, Switchcontrol, programmerbar minnesfunktion ”Power on last level”.
 • -402 DALI for dimmbar LED-driver.
På grund av armaturkonstruktion varierar tilläggsnummer för samma funktion.

Tilläggsnummer HF-dim faspulskontroll

 • -436 DSI/DALI/switchDIM, TRIDONIC PCA BASIC don för ljusreglering 10–100 %.

Tilläggsnummer HF-dim DSI/switchDIM/DALI

 • -409 Faspulskontroll, en dragdimbrytare. Fabrikatsoberoende.
 • -410 Faspulskontroll, två dragdimbrytare. Fabrikatsoberoende.

Tilläggsnummer HF-dim 1–10 V

 • -61 1–10 V
 • -81 1–10 V
 • -205 1–10 V. Fabrikatsoberoende.
På grund av armaturkonstruktion varierar tilläggsnummer för samma funktion.

Tilläggsnummer Fagerhult e-Sense

 • -367 e-Sense ActiLume masterarmatur. Sensor i armaturstomme. Masterarmatur lämplig för t.ex. klassrum.
 • -382 e-Sense ActiLume masterarmatur. Sensor i Betabländskydd. Masterarmatur lämplig för t.ex. klassrum.
 • -384 e-Sense ActiLume singelarmatur med sensor i armaturstomme. 1 st dragdimbrytare.
 • -385 e-Sense ActiLume singelarmatur med sensor i Betabländskydd. 1 st dragdimbrytare.
 • -217 e-Sense ActiLume för montage i armaturstomme. Plintar för DALI 1- & DALI 2-utgångar. I pendlade armaturer försedd med 1 st dragdimbrytare.
 • -308 Lika ovan men för montage av sensorenheten i Betabländskydd.
 • -218 e-Sense smartSWITCH frånvarodämpning för montage i armaturstomme, reglerbara HF-don, 4-polig plint för vidarekoppling av styrsignalen.
 • -309 Lika ovan men för montage av sensorn i Betabländskydd.
 • -219 e-Sense smartSWITCH on/off för montage i armaturstomme. Utan vidarekoppling av styrsignalen. (HF-std, dvs enbart on/off=närvarosensor.)
 • -314 Lika ovan men för montage av sensorn i Betabländskydd.
 • -220 e-Sense smartSWITCH för montage i stomme, reglerbara HF-don I pendlade armaturer ljusreglering via dragdimbrytare. 1 brytare (1 don) för 1- och 2-rörsarmaturer, 2 brytare (2 don) för 3-rörsarmaturer.
 • -315 Lika ovan men för montage av sensorn i Betabländskydd.
 • -442 e-Sense ActiLume singelarmatur  med  LED driver. Sensor i armaturstomme. 1 st dragdimbrytare.

Tilläggsnummer e-Sense Connect

 • -426 Armatur med inbyggd e-Sense Connect-enhet endast till/från.
 • -427 Armatur med inbyggd e-Sense Connect-enhet för ljusreglering.
 • -428 Armatur med inbyggd sensor och e-Sense Connect-enhet för ljusreglering.

Tilläggsnummer e-Sense Detect

 • -357 e-Sense Detect till/från. Fem slavarmaturer kan anslutas.
 • -358 e-Sense Detect frånvarodämpning för FDH. Fler slavarmaturer kan anslutas.
 • -359 e-Sense Detect med frånvarodämpning för övriga ljuskällor. Fler slavarmaturer kan anslutas.
 • -439 e-Sense Detect  för LED driver frånvarodämpning 100–10–0 %

Tilläggsnummer e-Sense Move

 •  -431 Armatur med inbyggd e-Sense Move-enhet endast till/från.
 • -432 Armatur med inbyggd e-Sense Move-enhet för frånvarodämpning.
 • -440 e-Sense Move för LED driver frånvarodämpning 100–20–0 %

Beroende på armaturkonstruktion sitter sensorn/sensorenheten olika monterad. I armaturer med Betabländskydd sitter sensorn oftast i bländskyddet. Övriga bländskyddsalternativ har sensor/sensorenheten placerad i armaturstommen.

Tilläggsnummer för utomhusbelysning

 • -402 DALI.
 • -461 DALI och CLO
 • -462 Nattsänkning 1.
 • -463 Nattsänkning 2.
 • -464 CLO och nattsänkning 1.
 • -465 CLO och nattsänkning 2.

Applikationsområde