Om faspulskontroll

Styrning via fas (impuls) är en förenklad och ekonomisk variant av ljusstyrning som förutsätter att man använder styrbara HF-don förberedda för denna funktion. Normalt är dessa don även kapabla att styras via buss-system som DSI, DALI eller 1–10 V DC beroende på fabrikat och typ. Observera att funktionerna inte kombineras då stor skada kan orsakas.

Vid styrning med faspulskontroll krävs ingen regulator eller annat styrdon. Signalen till HF-donet erhålls direkt från enkla återfjädrande strömbrytare. Andra tilläggsmoduler behövs inte. Man kan förenklat säga att regulatorn är inbyggd i HF-donet.

Till armaturen behövs endast fyra ledare: Direkt (obruten) nätspänning, nolla, skyddsjord samt nätspänning (impulser) via brytaren.

Styrning med faspulskontroll är även ett utmärkt system när man vill ha möjlighet att styra en belysningsanläggning från flera platser i rummet. Enkelheten är påtaglig och just frånvaron av mellanenheter gör att sådan installation blir enkel och billig.

Som styrknappar används 230 V brytare med slutande kontakt och impulsfjäder eller brytare med returfjäder. Vid användning av en brytare tänds och släcks armaturen med en kortvarig tryckning, medan justering av ljusstyrkan, omväxlande uppåt och nedåt, utförs genom att hålla inne knappen.

Observera

  • Styrknapparna får inte vara försedda med signallampor, då deras läckström orsakar felfunktion.
  • Den maximala längden för styrledningen är normalt obegränsad tack vare att signalen är en 230/240 V signalimpuls.
  • Samma fas skall användas för såväl styrning som strömförsörjning av armaturen.
  • Samtidig användning av styrning via fas (impuls) och annan styr- metod, som DALI eller DSI, kommer att åstadkomma stor
  • irreparabel skada på den digitala styrutrustningen.
  • Undvik att blanda olika fabrikat i systemet.

Faspulskontroll kan ibland hamna i ofas. Det beror ofta på användandet av impulsströmbrytaren. Vissa användare trycker väldigt kort på knappen och endast en del HF-don uppfattar detta som en signal att reglera.

Alla fabrikat har olika tillvägagångssätt för att åter få belysningen i fas. Oftast kan det räcka med att hålla impulsströmbrytaren intryckt och därmed reglera alla armaturer till tänt läge. Därefter sker regleringen som vanligt.

Fenomenet kan även uppstå om det finns för mycket övertoner på elnätet som skapar otydlighet i manövreringen. I detta fall är det då enklast att ersätta tryckknappen med annan typ av styrning. Fagerhult rekommenderar annat sätt att reglera vid styrning av fler än fyra HF-don p.g.a. ”ofas”-problemet och att övertoner kan hindra bra funktion. Använd DALI HF-don och vridpotentiometer Osram MCU (86212) istället.

Frånvarodämpning – ny funktion

De nya HF-donen från Tridonic PCA ECO och Excel kan även användas för reglering mellan hög nivå (närvaro) och låg nivå (frånvaro) via närvarosensorer. En funktion som är mycket användbar i trapphus, korridorer och kulvertar. Stora mängder energi kan sparas på detta sätt, utan att släcka ljuset helt.

Applikationsområde