fagerhult_dsi_hero.jpg

Om adresslös digitalstyrning DSI

HF-don avsedda för DSI-styrning tillverkas enbart av Tridonic. I DSI-systemet överförs styrinformationen till HF-donet via en adresslös digitalsignal. En fördel med digitalstyrning är att den är oberoende av styrkretsens längd och motstånd. Alla armaturer som är anslutna till systemet regleras på samma sätt oberoende av avståndet mellan manöverenhet och armatur. Digitalstyrning ger också möjlighet till reglering av ljuskällor med olika effekter, eftersom HF-donet är kompenserat för ögats känslighet.

Till armaturen ansluts, förutom fas-, noll- och skyddsledare, två ledare för styrkretsen. Styrbussen saknar polaritet vilket förenklar installationen. Styr- och nätspänningar som är anslutna till samma styrdon kan tillåtas ligga i samma rör eller kabelmantel på en längd av upp till 250 m, eftersom digitalsignalen är tämligen okänslig mot störningar.

Belysningen tänds och släcks med hjälp av ett digitalt styrkommando, och därför kan nätspänningen kopplas direkt från gruppcentralen till armaturen. Armaturerna är spänningssatta även i släckt tillstånd. Miniminivån är, beroende på typ av ljuskälla, 1 %, 3 % eller 10 %.

DSI HF-don 

Tridonic tillverkar två serier av dimbara HF-don, Excel och Eco. Excel-donet ger, förutom samtliga egenskaper som Eco-varianten har, även möjlighet att tolka DALI-kommandon, minnen som klarar spänningsbortfall, möjlighet att programmera parametrar och sändning av felmeddelanden. Vissa versioner av Eco och One4all-don har även s.k. korridorfunktion som kan anslutas mot valfri PIR- eller mikrovågssensor.

Observera

  • DSI-styrningen är adresslös.

Applikationsområde