Om DMX-styrning

DMX 512 är ett standardprotokoll utvecklat för att via ljusbord styra belysning och dimmrar i teatermiljö. Överföringshastigheten är stor och ställer därmed krav på installation samt val av kablage och anslutningar.

Idag har DMX-styrning fått användning i andra miljöer p.g.a. utveckling av ljuskällor och behov av färgat ljus i t.ex. utomhusapplikationer. Ofta sätts likhetstecken mellan DMX – RGB – LED. En enkel beskrivning av DMX är att en kontrollenhet styr alla belastningar.


DMX är ett centraliserat styrsystem.

DMX jämfört med DALI

Om man jämför DMX med DALI så får man fler skillnader än likheter. DALI är utvecklat med tyngdpunkt på energieffektiv lysrörsbelysning i offentliga miljöer där människor vistas och arbetar. Genomslags-kraften hos DALI har varit stor med tanke på dess begränsning, men enkelheten har varit avgörande. Flera kontrollenheter kan kontrollera alla eller delar av belastningarna.

DALI är ett decentraliserat styrsystem.

Styrprotokoll

DALI
DMX
Hastighet LΌngsamt Snabbt
Antal adresser 64 512
Flera enheter påŒ samma adress Nej 1) Ja
Automatisk adressering Ja Nej 2)
Centraliserad styrning Nej Ja
Decentraliserad styrning Ja Nej
KabellŠängd 300 m 300 m
Kabelkrav Nej Ja, Cat5
SlutmotstΌnd Nej Ja
1) Konvertrar för 1-10 V Šär vanligt.
2) RDM-armaturer kan adresseras via programvara.

 


DMX utvecklas

DMX finns även som en nyligen uppdaterad version, RDM, där man kan adressera belastningar via DMX-kablaget. Detta kräver att både belastningar och programvara är rätt vald. Det vanligaste sättet att adressera DMX är med DIP-switch-inställning på varje enhet.

 

 

Installationer

För fasta installationer går det utmärkt att göra DMX-installationen med standard nätverkskablar som normalt används för datorer. Tidigare var både DMX-kablar och kontaktdon gjorda för teaterverksamhet, med alltför många variationer och onödigt robusta. Fagerhult föredrar att använda anslutningskontakter för Cat5 och vi rekommenderar kablar med samma standard.

 

Grundregler vid installation

  • Viktigt för installation är att följa rekommendationerna för en tillförlitlig anläggning.
  • Nätverkskabel för Cat5 eller högre.
  • Alltid koppla kabel från enhet till enhet.
  • Aldrig göra förgreningar eller slutna slingor.
  • Aldrig avsluta med en oanvänd kabelslinga.
  • Fler än 20 belastningar skall fördelas över en MUX (fördelningsenhet).

Daisy chain

På engelska finns ett tekniskt utryck, ”daisy chain” som beskriver hur man ansluter enheter i serie (fast egentligen blir alla enheter parallellt kopplade). Detta gäller skarpt för DMX, och tittar man på anslutningen för Fagerhults Pleiad LED Wallwasher så finns två anslutningar. Detta förenklar installationen, och underlättar för vidare anslutning.

I stora installationer skall även slingan balanseras med ett slutmotstånd i armaturen längs bort från kontrollenheten.

Är du tveksam, kontakta Fagerhult för information om hur du skall gå till väga med en anläggning. 

Applikationsområde