fagerhult_installation_larosal_dali.jpg

Installationsexempel – lärosal med DALI

En skolsal idag är en arbetsplats för både lärare och elever. Bra ljus är nödvändigt för de varierande arbetsuppgifterna. Teknikutvecklingen gör att kombinationen bra belysning med största möjliga energibesparing är åtkomlig idag. Ljuset skall undelätta lektionen med rätt ljusspridning och ljusnivå.

Fördelar:

  • Automatisk tändning/släckning eller endast släck.
  • Individuell styrning och reglering av tak- och tavelbelysning.
  • Dagsljusreglering.
  • Styrning från dörr och AV-panel.
  • Styrning integrerad i standardtryckknappar.
  • Ljusscenarier.
  • PC-programmering.

Förslag på installation av styrning i lärosal

Med programmerbar styrning i en lärosal kan exakta styrfunktioner tas fram som är direkt överenstämmande med önskemål från brukaren. Max- och miniminivåer kan ändras och armaturerna kan programmeras helt individuellt. Tänd- och släckfunktioner kan ändras och anpassas till lokalens funktion.

Programmeringen kräver en tillfällig anslutning av dator med ett Windows-baserat PC-program. Möjlighet finns för överföring av programmerade funktioner från en lärosal till nästa vilket innebär att alla funktioner blir lika och tiden för programmering minskas rejält. Ytterligare fördelar kan nås med anslutning till värme och ventilation för påverkan vid närvaro. Se kopplingsschema nedan.

Klassrumsinstallation med DALI DigiDim (strömförsörjning från HF-don)

Installation i en lärosal med DALI DIGIDIM. Programmering sker med PC-program. Separat strömförsörjning. De olika styrfunktionerna ansluts parallellt på DALI. Alla armaturer regleras gemensamt via dagsljus-sensorn, förutom tavelbelysningen. Tändning sker manuellt. Gemensam släckning av all belysning.

Storleken på lärosalen avgör om en multisensor räcker för närvarodetekteringen, eller om anläggningen behöver kompletteras med ytterligare enheter. Tak- och tavelbelysning kan regleras individuellt via ingångsenheter kopplade till impulsströmbrytare vid dörr och AV-panel.

 

 

Applikationsområde